صفحه ۳۱۵

اجازه دهندگان پول به حسینیه تبدیل نمود. و اما مسجد قدیم را نمی شود تغییر و تبدیل نمود؛ و نیز جایز نیست مقداری از آن را به فضای مسجد اضافه کرد.

(سؤال 2000) زمینی است که مردم محل آن را جهت دستشویی و وضوخانه مسجد داده اند، حال با توجه به این که در جای دیگر وضوخانه ساخته اند آیا می‎توان آن زمین را به مسجد ملحق نمود؟

جواب: اگر به عنوان دستشویی وقف نشده باشد مانعی ندارد.

(سؤال 2001) کسی سهوا مهر یا چیز دیگری را از مسجد یا حسینیه ای با خود آورده و بردن به جای اول برای او مشکل است؛ تکلیف او چیست ؟

جواب: هر وقت متمکن شود - هر چند به وسیله افراد مورد اعتماد - به جایش برگرداند.

(سؤال 2002) بیرون بردن قرآن و سایر چیزهایی که برای مسجد یا مکان دیگری وقف شده، بخصوص اگر در آن محل بدون استفاده باشد جایز است یا نه ؟

جواب: جایز نیست.

(سؤال 2003) قبرستانی است که بیست و چهار سال است در آن میت دفن نمی شود، آیا شهرداری می‎تواند آنجا را فضای سبز کند؟

جواب: اگر وقف باشد تغییر وقف جایز نیست. و اگر وقف نباشد و مستلزم نبش قبر قبل از پوسیده شدن استخوانهای میت نباشد و مستلزم مفسده دیگری نیز نباشد، در صورتی که از اراضی مباحه باشد اشکال ندارد؛ و اگر مالک شخصی داشته باشد تحصیل رضایت او لازم است.

(سؤال 2004) آیا هیأت امنای مسجد می‎توانند برای تعمیر مسجد و سایر تصرفات بدون اجازه متولی اقدام کنند؟

جواب: در تعمیر مسجد و نظیر آن و نماز خواندن و اقامه مجالس مذهبی و جواز جلوس و امثال آنها که حق یا وظیفه تمام مسلمین است اجازه متولی شرط نیست؛ بلکه بعضی از علماء رضوان الله تعالی علیهم فرموده اند که تعیین متولی برای خود مسجد صحیح نیست و باید برای موقوفات مسجد متولی تعیین شود.

ناوبری کتاب