صفحه ۳۰۱

استقراض خارجی

(سؤال 1970) با توجه به تجربه ای که در زمینه استقراض خارجی در جهان سوم داریم و هیچ یک از کشورهای مقروض تا به حال نتوانسته اند از زیر این دین خارج شوند بلکه روز به روز زنجیرهای وابستگی آنها به بیگانگان و بانک جهانی محکم تر گردیده است، با این حال آیا از نظر اسلام کشورهای مسلمان می‎توانند از استقراض خارجی استفاده کنند یا نه ؟

جواب: اصولا تا زمانی که ممکن است انسان باید از قرض کردن و نسیه گرفتن بی وجه پرهیز نماید. از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: "لا تزال نفس المؤمن معلقة ما کان علیه دین" یعنی: "جان مؤمن همواره گرفتار است تا زمانی که دینی بر عهده اوست" و از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که فرمودند: "ایاکم والدین فانه هم باللیل و ذل بالنهار" یعنی: "از بدهکاری بپرهیزید؛ زیرا غصه شب و ذلت روز را در پی دارد."وسائل الشیعه، ج 13، ص 77 و 78. و اگر مسلمانان مدیون اجانب و کفار شوند به مراتب ذلت آن بیشتر است. علاوه بر این استقراض کشورهای اسلامی از دولتهای قدرتمند خارجی و مؤسسات وابسته به آنان معمولا موجب وابستگی اقتصادی و سیاسی به اجانب و وهن اسلام و ضعف مسلمین و سرانجام ورشکستگی قهری است. لذا لازم است به جای استقراض خارجی نسبت به تولیدات داخلی ترغیب و تشویق شود و از تشریفات و مخارج غیرضروری جدا پرهیز گردد.

ناوبری کتاب