صفحه ۲۹۲

(سؤال 1947) آیا با گذشت زمان، میزان تعهد پولی قابلیت تغییر عددی دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر در دیون پولی، آیا مدیون با پرداخت همان مبلغ در قرارداد بری الذمه می‎گردد؟ و آیا می‎توان پذیرفت که با وجود تورم و افزایش و کاهش قدرت خرید پول، مبلغی که مدیون باید بپردازد نیز متغیر خواهد بود؟

جواب: به نظر اینجانب پولهای کاغذی متاع و کالا نیستند، بلکه معیار قدرت خرید آنها می‎باشد. و در حقیقت قرض یا معامله یا عقد نکاح بر قدرت خرید پول واقع شده است نه بر پول کاغذی. و با سقوط یا کاهش ارزش پول به مقدار خارج از متعارف، بنابراحتیاط واجب شخص متعهد باید قدرت خرید آن را که در زمان معامله داشته به طرف بپردازد. و این بیان در معاملاتی که روی کالاها و امتعه واقع می‎شود جاری نیست و شخص متعهد خود کالا را بدهکار است، هر چند قیمت آن پایین آمده باشد. و بالاخره نسبت به پولهای کاغذی احتیاط لازم است، به گونه ای که به طرف ظلم نشود.

ناوبری کتاب