صفحه ۲۹

(سؤال 1012) برخی افراد این فرقه هستند که شهادتین را بر زبان جاری می‎کنند و می‎گویند اگر ملاک مسلمانی گفتن شهادتین باشد ما مسلمانیم، حکم این قبیل افراد چیست ؟

جواب: اقرار به شهادتین در صورتی مفید است که منکر خاتمیت اسلام و احکام ضروری آن نباشد.

(سؤال 1013) کسانی از این افراد نسبت به آیین بهائیت بی تفاوت بوده و به هیچ یک از اعمال دینی این فرقه عمل نمی کنند، ولی می‎گویند به جهت علایق خانوادگی و دلایل اجتماعی از اظهار مسلمانی و برگشتن از این آیین ابا دارند، حکم این قبیل افراد چیست ؟

جواب: اگر اقرار به شهادتین دارند و خاتمیت دین اسلام و احکام آن را قبول دارند مسلمانند، هر چند در اثر تنبلی عمل به آنها نکنند.

(سؤال 1014) نسل جوان بهاییان دارای اعتقاد راسخی نسبت به آیین شان نیستند و امید می‎رود مراوده و ارتباط با آنان تأثیرات مثبتی روی آنان داشته باشد، حکم این قبیل افراد و مراوده با آنان چیست ؟

جواب: مراوده با آنان برای راهنمایی و ارشاد آنان خوب بلکه لازم است، به شرط این که افراد مطلع باشند و تحت تأثیر اباطیل آنان قرار نگیرند.

(سؤال 1015) مطلعین آنان اظهار می‎دارند که به یگانگی خدا، نبوت رسول اکرم (ص) و امامت ائمه هدی (ع) تا امام یازدهم اعتقاد دارند ولی قائلند که امام دوازدهم ظهور کرده است، آیا شهادت و اعتقاد آنان به این اصول جهت حکم بر پاکی و اسلام آنان کافی است ؟

جواب: اگر خاتمیت دین اسلام را قبول ندارند - با توجه به این که از ضروریات دین است - مسلمان نیستند.

(سؤال 1016) در فرض این که ترس از گمراهی و تأثیرپذیری برای افرادی که با آنان رفت وآمد دارند وجود نداشته باشد، رفت وآمد با آنان چه حکمی دارد؟

جواب: اگر رفت وآمد به خاطر ارشاد و راهنمایی باشد و خطر انحراف وجود نداشته باشد مانعی ندارد، بلکه در برخی موارد لازم است؛ ولی از نظر طهارت و نجاست احتیاط شود.

ناوبری کتاب