صفحه ۲۸۵

مسائل صلح

(سؤال 1928) شخصی که خود را در معرض ورشکستگی می‎بیند برای فرار از دیون مردم اموال خود را با مصالحه یا هبه یا بیع از ملک خود خارج می‎کند؛ آیا این معاملات صحیح است ؟

جواب: قبل از حکم حاکم شرع به ورشکستگی او معاملات وی صحیح است؛ ولی این کار خلاف انصاف است.

(سؤال 1929) شخصی مقداری از املاک خود را به یکی از فرزندانش صلح می‎کند و برای خود تا سی سال اختیار فسخ قرار می‎دهد، و نیز شرط می‎کند در این مدت منافع آن برای خودش باشد؛ آیا چنین صلحی صحیح است ؟ و بر فرض صحت چنانچه قبل از گذشتن سی سال فوت نمود حق فسخ به ورثه اش می‎رسد یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال صلح صحیح است و اگر قبل از پایان مدت خیار از دنیا برود، اختیار فسخ به ورثه او منتقل می‎شود.

ناوبری کتاب