صفحه ۲۸۴

(سؤال 1927) با توجه به گرانی و تورم، هر فروشنده چند درصد سود می‎تواند روی مبلغ جنسی که خریده بکشد؟ آیا می‎تواند پول کرایه و عوارض و آب و برق و... را علاوه بر سود شرعی روی آن بکشد؟ حدودا با توجه به این شرایط چند درصد سود شرعی است ؟

جواب: سود تجاری و معاملاتی حد و مرزی ندارد و تابع رضایت طرفین معامله و رعایت مقررات دولت صالح اسلامی و انصاف است.

ناوبری کتاب