صفحه ۲۸۰

(سؤال 1911) چنانچه علت تعذر تسلیم از سوی بایع، تقصیر مشتری باشد تکلیف معامله چیست ؟

جواب: ادله خیار از این صورت انصراف دارند و مشتری باید صبر کند تا تعذر برطرف شود، و یا با رضایت طرفین مصالحه شود.

خیار غبن

(سؤال 1912) اینجانب کالایی را خریده و بعدا متوجه شدم که خیلی گران تر از قیمت واقعی آن خریده ام، وضعیت این معامله چگونه است ؟

جواب: اگر هنگام خرید به گران بودن جنس توجه داشتید و با این حال خریدید معامله قطعی است و حق فسخ ندارید؛ ولی اگر پس از خرید متوجه شدید که گران فروخته اند و مقدار زاید قابل توجه و اعتنا باشد، حق دارید معامله را فسخ نمایید.

شرط ضمن عقد

(سؤال 1913) نحوه الزام به وفای عهد در شرط ضمن عقد لازم چگونه است، و اگر در عقد لازمی انعقاد عقد یا معامله ای شرط شود آیا حاکم می‎تواند از باب "الحاکم ولی الممتنع" آثار هر یک را بر آن مترتب نماید؟

جواب: وفای به شرط ضمن عقد لازم، واجب و تکلیفی شرعی است که اگر از آن امتناع ورزد حاکم شرع می‎تواند او را وادار به وفا نماید.

(سؤال 1914) گاهی مردم در معامله شرط جزایی قرار می‎دهند، مثلا در بیع توافق می‎کنند که مثمن را در روز معین تحویل دهد و اگر در آن روز معین تحویل نداد فلان مقدار پول بدهد. آیا شرط مزبور صحیح است ؟

جواب: در فرض سؤال که شرط مربوط به تأخیر تحویل مثمن است اشکال ندارد.

(سؤال 1915) طرفین در معامله توافق می‎کنند که هر کس پشیمان شد فلان مبلغ را بپردازد، حکمش چیست ؟

ناوبری کتاب