صفحه ۲۷۴

جهل و غرر در بین نباشد، زیرا پیامبراکرم (ص) از هر غرری نهی فرموده است. و در صورتی که شرکتها معاملات حرام داشته باشند جایز نیست اوراق سهام آنها خریداری شود، زیرا خرید اوراق آنها به معنای شرکت در معاملات حرام می‎باشد.

خرید و فروش چیزهای تجملی

(سؤال 1896) آیا وارد کردن کالاهای لوکس و غیر ضروری از خارج با ارز حاصل از نفت و فروش سرمایه ها و ثروت ملی کشور که در درازمدت باعث رواج روحیه مصرف زدگی و تجمل گرایی و همچنین وهن فرهنگ ملی و مذهبی می‎شود جایز است یا نه ؟

جواب: حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورهای اسلامی بر هر فردی به اندازه قدرت لازم است و هر گونه قرارداد و معامله ای که موجب وهن مذهب و وابستگی کشور به اجانب و یا ترویج فرهنگ فاسد آنان بین مسلمین باشد حرام است. و صرف درآمدها در تجملات و خرجهایی که ملازم با تبذیر و اسراف باشد جایز نیست؛ و تشخیص آن با کارشناسان بصیر است.

(سؤال 1897) احیانا مشاهده می‎شود که استفاده از لباسها و وسایل مبتذل در جامعه اسلامی جا باز می‎کند؛ با توجه به شیوه های وسوسه انگیز بی شمار غرب و آمریکا، خواهشمند است حکم شرعی استفاده و خرید و فروش و تولید این لباسها و وسایل ذکر شده را بیان فرمایید. و نیز حکم استفاده از این گونه لباسها و وسایل را در مجالس عروسی بیان نمایید.

جواب: در هر موردی که مستلزم ترویج باطل باشد اشکال دارد؛ و تشخیص آن با کارشناسان بصیر است.

(سؤال 1898) با توجه به تهاجم غرب به فرهنگ اصیل اسلام خواهشمند است حکم شرعی استفاده و خرید و فروش و تولید آنتن های ماهواره که اخیرا گسترش پیدا کرده است را بیان فرمایید و اساسا تماشای برنامه های ماهواره که ممکن است در آن هم فیلمهای مستهجن و هم فیلمهای آموزنده و مفید باشد چه حکمی دارد؟

ناوبری کتاب