صفحه ۲۷۳

(سؤال 1892) آیا چکهای بانکی مالیت دارند و خرید و فروش آنها جایز است ؟ چکهای تضمینی چطور؟

جواب: چک تضمینی مالیت دارد، ولی چک غیرتضمینی حکم سند و مدرک را دارد. و حکم خرید و فروش چک در دو سؤال قبل گذشت.

(سؤال 1893) گاهی شرکتهای سهامی برای فروش سهام و اوراق بهادار خود بانکها را واسطه قرار می‎دهند و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می‎کنند؛ آیا این قرارداد با بانکها جایز است ؟ و آیا بانک می‎تواند کارمزد تعیین شده را دریافت دارد؟

جواب: اگر شرایط صحت بیع در فروش سهام رعایت شده باشد از جهت مورد سؤال اشکال ندارد.

(سؤال 1894) افراد با مراجعه به بانکها تعدادی سهام خریداری و هر ماه بیست درصد سود علی الحساب دریافت می‎کنند و هر شش ماه یکبار سود و زیان حاصله بررسی و به شرکا تأدیه می‎شود؛ با فرض این که مؤسسه مجری کار اقتصادی سود معاملات را به شرکا می‎پردازد و بانکها همچون شرکت بیمه ضامن سوددهی عملیات اقتصادی می‎باشند، آیا خریدن سهام ذکرشده شرعا جایز است ؟

جواب: یکی از شرایط صحت معامله معلوم بودن مورد معامله برای طرفین است؛ بنابراین اگر اجناس سهام کما و کیفا برای طرفین معامله معلوم باشد با رعایت سایر شرایط صحت بیع معامله صحیح است؛ و در فرض صحیح بودن، گرفتن مبلغی به عنوان علی الحساب اشکال ندارد. و اگر طرفین معامله خصوصیات مورد معامله را ندانند، صحت معامله به عنوان "بیع" مشکل است؛ ولی صحت آن به عنوان مصالحه بعید نیست.

(سؤال 1895) آیا خریدن سهام شرکت های سهامی عام - چه وابسته به دولت ها باشد یا افراد - با توجه به این که بعضا در معاملات ربوی یا سایر محرمات شرکت دارند، جایز است یا خیر؟

جواب: برای خرید اوراق شرکتها باید اجمالا از نحوه معاملات آنها با اطلاع بود تا

ناوبری کتاب