صفحه ۲۷۱

جواب:1 - اجناسی را که دولت با نرخ تعیین شده در اختیار فروشنده ها قرار می‎دهد و آنها را از فروش به صورت آزاد منع کرده است - دارو باشد یا غیر دارو - فروش آنها به قیمت گرانتر از نرخ تعیین شده جایز نیست و حق احتکار نیز ندارد؛ ولی خرید آن اگر از روی ضرورت و نیاز باشد ظاهرا اشکال ندارد.

2 - اعتذار ذکر شده صحیح نیست، زیرا اگر به نرخ تعیین شده بفروشند مشکل مراجعه کننده حل می‎شود؛ و حل مشکلات او توقف ندارد بر این که گرانتر بفروشند و چه بسا گرانفروشی بر مشکلات خریدار می‎افزاید.

(سؤال 1885) با عنایت به تأثیر مخرب مواد مخدر در سر نوشت جوانان خواهشمند است نظر شریف را در باب استعمال و خرید و فروش مواد مخدر بیان فرمایید.

جواب: با فرض اضرار مواد مخدر برای جوانان و خانواده ها، استعمال و پخش و خرید و فروش آنها جایز نیست.

(سؤال 1886) من شاگرد نانوا هستم، کار من درست کردن خمیر و چانه گرفتن است؛ فرمانداری می‎گوید باید طوری چانه بگیرم که هر شش و نیم یا هفت عدد نان به وزن یک کیلوگرم باشد، در صورتی که صاحب مغازه مرا مجبور می‎کند چانه ها را کوچک بگیرم به طوری که هشت یا نه عدد نان به وزن یک کیلو می‎شود. آیا من در گناه این شخص شریکم ؟ اگر کار بنده نیز حرام است تکلیف من چیست ؟ آیا این شغل را رها کنم در صورتی که می‎دانم فعلا شغلی ندارم و باید خرج زن و بچه را هم بدهم ؟

جواب: با توجه به یارانه دولت و حقی که برای تعیین نرخ و مقررات دارد در فرض سؤال نانوا مرتکب خلاف شده است و شریک شدن در کار خلاف اشکال دارد.

(سؤال 1887) حکم بیع سلف بعد از فوت مشتری و قبل از تحویل گرفتن ثمن توسط بایع چیست ؟

جواب: در بیع سلف ثمن باید فی المجلس تحویل گردد؛ وگرنه معامله باطل است. و در صورت صحت معامله اگر مشتری قبل از رسیدن موعد فوت کند مسأله ای پیش نمی آید، و فروشنده سر موعد جنس را تحویل ورثه یا وصی او می‎دهد.

ناوبری کتاب