صفحه ۲۷۰

مسائل خرید و فروش

معاملات صحیح یا باطل

(سؤال 1880) فروش خون چه حکمی دارد؟

جواب: در مواردی که نفع حلال قابل توجهی داشته باشد اشکال ندارد.

(سؤال 1881) خرید و فروش ماهی های حرام که فلس ندارند برای خوراک دام و ساختن پودر چه حکمی دارد؟)

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 1882) آلات موسیقی شامل چه چیزهایی است و خرید و فروش و استفاده از آنها چه حکمی دارد؟

جواب: خرید و فروش و استعمال آلات لهو و لعب - که مخصوص مجالس فسق و فجور و شهوت رانی می‎باشد - حرام است. ولی خرید و فروش و استعمال وسایلی که اختصاص به آن مجالس ندارد و مشترک می‎باشد، اشکال ندارد.

(سؤال 1883) خرید و فروش آلاتی که به وسیله آنها کارهای حلال و حرام مشترکا انجام می‎شود چه صورتی دارد؟

جواب: خرید و فروش آلات مشترکه به قصد منافع حلال اشکال ندارد.

(سؤال 1884) با توجه به سوءاستفاده افراد و ایجاد بازار سیاه برای اجناس دولتی و سرگردانی مردم:

1 - آیا فروش دارو به صورت آزاد (در بازار سیاه) مجاز است ؟ خرید آن برای افرادی که نیاز ضروری دارند چطور؟

2 - آیا با این دلیل و با این توجیه که کار مردم حل شود و از سرگردانی درآیند می‎توان دارو را به صورت آزاد خرید و فروش نمود؟

ناوبری کتاب