صفحه ۲۶۴

فرمودند: چه کاری می‎توانی انجام دهی ؟ گفتم: به خدا قسم اگر اجازه دهید در کمین او می‎نشینم و با شمشیر خود او را می‎کشم. حضرت فرمودند: "هذا الفتک، و قد نهی رسول الله (ص) عن الفتک، یا ابا الصباح ! ان الاسلام قید الفتک" (کافی، ج 7، ص 375): "این کار ترور است، و رسول خدا(ص) از ترور نهی کرده اند. ای ابوصباح ! تحقیقا اسلام مخالف و مانع ترور است."

و جناب مسلم بن عقیل نیز همین حدیث را از رسول خدا(ص) نقل کردند؛ و بر این اساس حتی نسبت به ابن زیاد ملعون حاضر نشد این عمل را انجام دهد.

مجرد این که جمعی نسبت به برخی مسائل فکری یا سیاسی کشور نظر انتقادی و مخالف دارند مجوز حمله به آنان یا محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی نیست.

و هر چند امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه الهی و عمومی می‎باشند، ولی به شرط این است که به حد جرح یا قتل نرسد؛ وگرنه برای افراد عادی جایز نیست و مربوط به خصوص حاکم شرع واجد شرایط است. و به فرموده صاحب جواهر(ره) اگر انجام دو فریضه مزبور در این صورت، عمومی و در اختیار همگان باشد مستلزم فساد عظیم و هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی می‎گردد. (ج 21، ص 383) و اگر کسی - فرضا - گناهی را مرتکب شود که کیفر آن اجرای حدی از حدود الهی باشد آن گناه باید در دادگاه صالح به تصدی مجتهد عادل آگاه به موازین اسلامی و حقوقی ثابت شود، و شخص متهم امکان دفاع داشته باشد، و هیچ گونه شبهه ای در کار نباشد؛ و چنین نیست که هر کسی حق داشته باشد حدود الهی را برحسب تشخیص و سلیقه خود اجرا نماید.

مشروعیت تحزب

(سؤال 1879) با توجه به لزوم تطبیق نظام جمهوری اسلامی ایران با موازین شرع از یک سو و القائات برخی از افراد و جریانات در باب وارداتی بودن رقابت حزبی و غربی بودن تحزب، متمنی است حکم شرعی تشکیل احزاب مستقل از دولت و عضویت در آن را مرقوم فرمایید. همچنین منع از آن چه حکمی دارد؟

"جمعی از اساتید دانشگاه"

ناوبری کتاب