صفحه ۲۵۷

(سؤال 1869) اگر ممکن است چند جمله در مورد ویژگی ها و روش حکومت داری پیامبراکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) برای من بنویسید؟

جواب: به طور خیلی فشرده باید گفت: "حکومت در نظر آن بزرگواران وسیله بود نه هدف"؛ آنان خود و حکومت ساده و بدون تشریفات ظاهری خود را برای پیاده شدن ارزشهای اسلامی و تربیت صحیح انسانها و اقامه قسط و عدل در جامعه می‎خواستند، نه این که اسلام را برای تقویت حاکمیت و قدرت خود بخواهند، آن گونه که در روش خلفای غاصب دیده شد. همین نگرش به ارزشهای اسلامی، فلسفه و علت اساسی همه فعالیتها و برخوردهای آن بزرگواران با دوست و دشمن بود، و بر اساس همین نگرش، آنان در مقام تزاحم و تعارض بین قدرت و حکومت خود و بین ارزشهای اسلامی قدرت را فدای ارزشها می‎نمودند. رمز الگوماندن حکومت ساده پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین (ع) برای همیشه تاریخ و همه زمانها و مکانها در همین نکته مهم نهفته است.

(سؤال 1870) آیا در اسلام به نظر حضرتعالی حکومت بر مردم است یا برای مردم ؟

جواب: حکومت در جهان بینی الهی اولا و بالذات متعلق به خداوند است، زیرا اوست که مالک تار و پود ما و همه جهان می‎باشد؛ و در مرحله بعد، خداوند مردم را بر تعیین سرنوشت و مقدرات خویش با رعایت شرایط و موازین اسلامی مسلط نموده و به آنان اختیار داده است که مطابق عقل و موازین الهی جوامع خود را اداره نمایند.

پس در حقیقت حکومت حقی است که خداوند به مردم واگذار نموده است و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد این حق را از آنان سلب یا محدود نماید. البته رعایت موازین الهی که همراه حکم عقل و منطق می‎باشد بر انسان معتقد به خداوند لازم و واجب است. و تفصیل این موضوع در نامه نمی گنجد.

(سؤال 1871) آیا تخلف از قوانین مصوب دولت حرام شرعی است ؟

جواب: تخلف از قوانین مصوب دولت اسلامی که از طریق رسمی تصویب قوانین گذشته باشد جایز نیست و موجب هرج و مرج اجتماعی خواهد بود.

ناوبری کتاب