صفحه ۲۵۴

هستند ظلمی بکند، یا ضرری به آنها بزند، یا چیزی بیش از توان بر آنها تحمیل نماید، یا بدون رضایت چیزی از آنان بگیرد، همانا من در روز قیامت با او مخاصمه خواهم نمود.) در رابطه با مدارا با کفار و حفظ حقوق آنان می‎توانید به کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" (ج 2، ص 721) مراجعه فرمایید.

(سؤال 1863) طبق نظر جنابعالی گنج به یابنده (در صورتی که نتواند صاحب آن را تشخیص دهد) تعلق می‎گیرد. در بعضی موارد مشاهده یا شنیده شده مأمورین دولت اقدام به اخذ گنج از یابنده نموده اند؛ لطفا بفرمایید اقدام مأمورین دولت (حکومت اسلامی) از نظر منابع فقهی صورت شرعی دارد یا خیر؟ اگر شخصی به دور از چشم مأمورین گنجی را پیدا کند آیا می‎تواند پس از پرداخت خمس گنج آن را خرج کند یا باید به دولت باز گرداند؟

جواب: ظاهرا کنوز مجهول المالک حکم معادن و اراضی موات و سایر انفال را دارد که از اموال عمومی است که ائمه ما(ع) استخراج آنها را به شرط تخمیس اجازه داده اند. و این حکم جاری است مگر این که دولت اسلامی مبسوطالید دستور کنترل آنها را بدهد و قانونی در این رابطه به تصویب دولت اسلامی برسد، که پس از تصویب این قانون و ابلاغ به ملت مخالفت با آن جایز نیست؛ و همچنین است نسبت به معادن و سایر انفال.

(سؤال 1864) اینجانب به این اعتقاد رسیده ام که حکومت برای آزاد بودن و آزاد کردن ملت نباید دینی باشد. حکومت داران می‎توانند دین دار یا دین دوست باشند، ولی نباید دین را با حکومت آمیخت و از آن موجودی کم توان بسازیم. نظر جنابعالی چیست ؟

جواب: از تتبع در کتاب و سنت به دست می‎آید که دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست، بلکه اسلام در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حکومت و شرایط حاکم دستور و رهنمود دارد، و طبعا حاکم مسلمین باید موازین اسلامی را رعایت نماید. در این رابطه می‎توانید به کتاب "مبانی فقهی حکومت اسلامی" اینجانب مراجعه فرمایید. البته ملت باید در برابر سوءاستفاده ها از دین و موازین دینی مقاومت نمایند.

ناوبری کتاب