صفحه ۲۴۴

(سؤال 1832) کسی که وظیفه او وضوی جبیره ای و تیمم است و از روی جهل بدون تیمم اعمال عمره را انجام داده است وظیفه اش چیست ؟

جواب: بنابراحتیاط اعاده نماید.

(سؤال 1833) فرموده اید: "اگر از طرف قاضی مکه حکم شود که فلان روز عید است و ما یقین به خلاف نداشتیم، متابعت آنان جایز است." اگر در همین فرض بتوان احتیاط کرد و وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منی را بدون مانعی انجام داد تایقین به مطابقت قطعی با واقع پیدا شود، آیا این کار لازم است ؟

جواب: لازم نیست؛ ولی خوب است.

(سؤال 1834) در عرفات و منی و مشعر و بعد از مراجعت از اماکن مزبور در صورتی که مسافت شرعی محقق نشود، وظیفه حجاجی که قبلا در مکه معظمه قصد اقامت کرده اند از نظر قصر و اتمام چیست ؟

جواب: احتیاط واجب در جمع بین قصر و اتمام است.

(سؤال 1835) مقدار شب برای کسی که در مکه به جای بیتوته در منی به عبادت مشغول می‎شود چقدر است ؟ از مغرب تا طلوع فجر است یا طلوع آفتاب ؟

جواب: بیتوته و عبادت تا طلوع فجر کافی است.

(سؤال 1836) آیا قرائت قرآن یا دعا یا نگاه کردن به کعبه و یا نمازخواندن در مسجدالحرام جزو عباداتی محسوب می‎شود که به واسطه آنها حاجی می‎تواند در خارج منی بیتوته نماید، یا این که مقصود از عبادت این است که او باید طواف کعبه نماید؟

جواب: شکی نیست که قرائت قرآن و ذکر خدا و دعا و نیز خواندن نماز کفایت می‎کند و لازم نیست که منحصرا طواف نماید. اما بعید نیست گفته شود که عبادت در خصوص مورد سؤال از مجرد نگاه کردن به کعبه - بدون گفتن ذکر و دعا در آن حال - انصراف داشته باشد؛ هر چند نگاه کردن به کعبه فی نفسه از جمله عبادات شمرده شده است.

(سؤال 1837) آیا قصد ابطال عمره یا حج و یا بعض اجزای آن مبطل است ؟

جواب: مبطل نیست.

ناوبری کتاب