صفحه ۲۴۳

جواب: حدیث نفس به معنای گذراندن از ذهن است و در نمازهای جهریه لازم است و منافاتی با انصات ندارد.

(سؤال 1828) اگر انسان در جماعت اهل سنت شرکت کرد و از روی غفلت یا جهالت و یا فراموشی حمد و سوره را نخواند، نماز او چه حکمی دارد؟ آیا فهمیدن قبل از وقت و بعد از وقت در حکم تأثیری دارد؟ اگر پس از رکوع امام و قبل از این که خودش به رکوع رود متذکر شود چه حکمی دارد؟

جواب: در صورت نسیان نمازش صحیح است؛ و در صورت جهل احوط اعاده است. همچنین است اگر بعد از رکوع امام و قبل از رکوع خودش متذکر شود و نتواند حمد و سوره را بخواند.

(سؤال 1829) آیا در مسافرخانه ها یا هتلهای مکه و مدینه می‎توان نماز جماعت برپا نمود؟ و آیا می‎توان در جماعت سایر مسلمین در مساجد شرکت نمود؟

جواب: از اقامه جماعت در مسافرخانه ها و هتلها اگر در معرض اعتراض مخالفین باشد خودداری شود؛ و حکم حضور و شرکت در جماعت آنها نیز در مسأله «716» مناسک ذکر شده است، ولی حمد و سوره را هر چند به نحو حدیث نفس بخوانند.

مسائل متفرقه حج

(سؤال 1830) آیا در کوچ کردن بعد از ظهر روز دوازدهم زنها هم حکم مردان را دارند؟ بنابراین اگر از رمی کردن در روز معذور باشند و شب دوازدهم رمی کنند، آیا می‎توانند قبل ازظهر از منی کوچ نمایند مگر از ماندن تا بعدازظهر معذور باشد یا نه ؟

جواب: اگر تا صبح در منی مانده باشند، بنابراحتیاط واجب باید بمانند و بعدازظهر از منی خارج شوند.

(سؤال 1831) اگر دیگران از رفع عذر شخص معذور مأیوس باشند، آیا لازم است برای انجام اعمال از او اذن بگیرند؟ و اگر نتواند اذن بدهد، آیا اذن معتبر است یا نه ؟

جواب: نیابت بدون استنابه معذور در صورت تمکن معذور از استنابه صحیح نیست؛ و در صورت عدم تمکن نیز مشکل است.

ناوبری کتاب