صفحه ۲۴۱

اماکن حج

(سؤال 1818) آیا محلهای تعیین شده با تابلوهای دولت عربستان جهت وقوف به مشعر و عرفات و بیتوته در منی برای ایرانیان که از جغرافیای عربستان اطلاع ندارند کفایت می‎کند یا لازم است نسبت به صحت آن تحقیق شود؟

جواب: اگر وثوق حاصل نشود، باید تحقیق و یا احتیاط شود.

(سؤال 1819) آیا حائض و جنب می‎توانند از مقدار توسعه یافته مسجدالحرام و مسجدالنبی (ص) عبور کنند؟

جواب: نباید عبور کنند.

(سؤال 1820) آیا غار حرا جزو محدوده مکه است ؟ و آیا قبل از وقوف با رفتن به آنجا خروج از مکه صدق نمی کند؟

جواب: سابقا جزو شهر مکه نبوده و اما این که فعلا جزو آن محسوب می‎شود یا خیر، باید از اهل اطلاع تحقیق شود؛ و در هر حال این مقدار خروج از مکه ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال 1821) شخصی در ایام حج عملی مرتکب شده و بر او کفاره واجب شده است. حال گوسفندی بابت کفاره ذبح کرده است، آیا از گوشت آن می‎تواند به سادات محترم فقیر بدهد با فرض این که خودش سید نیست، و اگر نمی تواند ولی در اثر نداشتن مسأله مقداری از گوشتها را به سادات داده است تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر مقدار گوشت داده شده به سادات را جبران کند ظاهرا اشکال ندارد.

نماز جماعت با اهل سنت

(سؤال 1822) آیا در نماز جماعت اهل سنت، سایر شروط جماعت - مانند اتصال صفوف و عدم تقدم بر امام - باید رعایت شود؟ لازم به توضیح است گاهی امام جماعت مسجدالحرام در صحن می‎ایستد و بین صحن و سالنها فاصله می‎شود؛ و گاهی امام در سالنها می‎ایستد و مردم در صحن و حول کعبه اقتدا می‎کنند.

جواب: در فرض سؤال در صورت حضور در جماعت آنها اعاده نماز لازم است.

ناوبری کتاب