صفحه ۲۳۷

(سؤال 1800) زن پس از احرام عمره وارد مکه معظمه شده و به عادت زنانه مبتلا گردیده است و می‎داند تا آخرین ساعتی که در مکه است پاک نمی شود، آیا در اولین لحظات ورود به مکه می‎تواند برای طوافها نایب بگیرد و خودش سعی و تقصیر را به جا آورد و از احرام خارج شود یا وظیفه دیگری دارد؟

جواب: با فرض حصول علم به بقای عذر تا آخر ازمنه امکان، تأخیر استنابه لازم نیست؛ ولی در صورت کشف خلاف باید خودش انجام دهد و اکتفا به فعل نایب نکند.

(سؤال 1801) زنی بعد از وقوفین حیض می‎شود و با مصرف قرص خون او قطع می‎گردد و اعمال را انجام می‎دهد ولی بعد از آن لک می‎بیند؛ وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر قبل از تمام شدن سه روز قطع شده و مجرا هم پاک بوده، اعمالش صحیح است.

(سؤال 1802) زنی در حال طواف مستحاضه قلیله می‎شود؛ وظیفه او چیست ؟

جواب: علاوه بر عمل به وظایف مستحاضه قلیله، حکم مسأله «381» مناسک را دارد که چهار صورت فرض شده است.

(سؤال 1803) زن مستحاضه ای بعد از غسل و وضو مشغول طواف می‎شود و در اثنای طواف لک می‎بیند؛ وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر مجرا پاک نبوده و به واسطه پنبه و نوار و مانند آنها از خروج خون ممانعت کند، ادامه طواف مانعی ندارد؛ و در غیر این فرض حکم چهار صورتی را دارد که در مسأله «381» مناسک ذکر شده است.

(سؤال 1804) زنی به تصور این که پاک شده است طواف انجام می‎دهد و در اثنای سعی متوجه می‎شود که هنوز پاک نشده است؛ آیا سعی او نیز باطل است ؟ و اگر بعد از سعی متوجه شود وظیفه او چیست ؟

جواب: در فرض اول بعد از اعاده طواف و نماز طواف، سعی را تمام کند و بعد از اتمام، احتیاطا اعاده نماید؛ و در فرض دوم نیز سعی را احتیاطا اعاده کند.

ناوبری کتاب