صفحه ۲۳۴

(سؤال 1788) در سفر حج واجب و یا در سفر عمره در حرکت شبانه توسط ماشین سقف دار، کاروانها بعد از احرام در مسجد شجره، افراد را توسط ماشین مسقف به مکه منتقل می‎کنند و امکان رفتن به صورت انفرادی نیست، آیا در این شرایط هم ذبح گوسفند بر مردان واجب می‎شود؟

جواب: با اضطرار نیز ذبح گوسفند واجب است، هر چند در داخل شهر مکه بنابراحتیاط واجب است؛ و می‎توانید آن را در وطن ذبح کنید و به فقرا بدهید.

(سؤال 1789) در مکه جهت عمره مستحبی، افراد با ماشین مسقف شبانه به مسجد تنعیم می‎روند، ولی مقلدین حضرتعالی با مشکل مواجهند که بعضا به این دلیل از انجام آن منصرف می‎شوند؛ آیا در این شرایط نیز در صورت استفاده از ماشین مسقف در شب، ذبح گوسفند بر مردان واجب می‎شود؟

جواب: در فرض مذکور نیز در شهر مکه بنابراحتیاط واجب ذبح گوسفند لازم است.

(سؤال 1790) در موارد فوق، مقلدین حضرتعالی بعضا به دلایل سیاسی و امنیت شغلی مجبور به تقیه در بیان نام مرجع تقلید خود هستند، لذا خواهشمند است با توجه به آن نظر خود را بیان فرمایید.

جواب: تقیه موجب سقوط کفاره نیست.

وظایف زنان حائض و مستحاضه در حج و عمره

(سؤال 1791) زن با احرام عمره مفرده وارد مکه شد و حائض گردید و می‎داند تا آخر ساعتی که در مکه است پاک نمی شود، آیا می‎تواند در لحظات اول ورود برای طوافها نایب بگیرد و سعی و تقصیر را خود انجام دهد و از احرام خارج شود یا وظیفه دیگر دارد؟

جواب: با فرض علم به بقای عذر تا آخر وقت، استنابه در اوایل ورود مانعی ندارد؛ ولی اگر کشف خلاف شد باید خودش طواف و نماز آن را به جا آورد و بنابراحتیاط واجب سعی و تقصیر را نیز اعاده نماید.

ناوبری کتاب