صفحه ۲۳۲

(سؤال 1778) اگر به جهت ازدحام جمعیت، یا این که در روزهای بعد از عید قربانی به مصرف می‎رسد به خلاف روز عید، قربانی را تأخیر بیندازند و مذبح هم در خارج منی است؛ آیا با فرض تأخیر، حلق و خارج شدن از احرام در روز عید جایز است یا باید ترتیب رعایت شود؟

جواب: ترتیب باید رعایت شود.

عمره مفرده

(سؤال 1779) انجام عمره مفرده در ماه های حج پیش از عمره تمتع جایز است یا خیر؟ و در این مسأله فرقی بین صروره "صرورة" یعنی کسی که برای اولین مرتبه به حج رفته است. و غیر صروره هست یا نه ؟

جواب: جایز است و بین صروره و غیر صروره فرقی نیست.

(سؤال 1780) تأخیر عمره مفرده در حج افراد تا چه وقتی بدون عذر جایز است ؟

جواب: عمره مفرده عمل مستقل است و گاهی وجوب فوری دارد و گاهی ندارد و مرتبط به حج افراد نیست.

(سؤال 1781) همان گونه که عمره مفرده را قبل از عمره تمتع - هر چند با فاصله شدن کمتر از یک ماه - جایز می‎دانید، آیا بعد از عمره تمتع هم با کمتر از یک ماه فاصله جایز می‎دانید یا باید به قصد رجاء انجام شود؟

جواب: اگر برای خودش باشد بعد از حج به قصد رجاء انجام دهد. ولی اگر به قصد نیابت باشد اشکال ندارد و قصد رجاء لازم نیست؛ لکن در این فرض نیز باید بعد از حج باشد.

(سؤال 1782) کسی که وظیفه او عمره تمتع است و ندانسته به نیت عمره مفرده محرم شده است تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر در ماه های حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) محرم شده باشد، در صورتی که در اثنای عمره متوجه شد می‎تواند عدول به عمره تمتع کند؛ و اگر بعد از تمام شدن عمره متوجه شود می‎تواند همان را عمره تمتع قرار دهد.

ناوبری کتاب