صفحه ۲۲۸

(سؤال 1755) کسی که نمی تواند در روز عید رمی جمره عقبه کند، آیا می‎تواند همان روز قربانی و تقصیر را انجام دهد و شب یازدهم رمی را انجام دهد یا باید قربانی و تقصیر را هم به تأخیر بیندازد تا ترتیب رعایت شود؟

جواب: بنابراحتیاط آن دو را نیز تأخیر اندازد.

(سؤال 1756) کسی که می‎تواند در روز عید رمی کند عمدا آن را به شب بعد یا روز بعد تأخیر انداخت و در روز عید قربانی و تقصیر را انجام داد؛ حکم او چیست ؟ و آیا ترتیب، وجوب تکلیفی است یا شرط صحت اعمال بعد؟

جواب: محل اشکال است؛ و احوط در حالت عمد و توجه رعایت شرطیت است.

(سؤال 1757) منظور از مسأله 556 مناسک چیست و آیا ذبح در شب کفایت می‎کند؟

جواب: یعنی در هر حال کافی است، گرچه اگر بدون عذر باشد مرتکب خلاف شده است. و ذبح در شب خلاف احتیاط است.

(سؤال 1758) منظور از "قدرت" در مسأله 554 و 589 مناسک آیا قدرت نوعی است یا شخصی ؟

جواب: منظور قدرت شخصی است.

(سؤال 1759) با توجه به مسأله 557 و 613 مناسک که ترتیب بین اعمال منی از رمی، قربانی، حلق و اعمال بعد در مکه از طواف و سعی و... را فرموده اید، و از طرف دیگر در مسأله 554 و 589 مناسک تأکید دارید حتی اگر تا آخر ماه ذیحجة و به واسطه نایب هم می‎شود باید در منی ذبح کند. جمع بین این دو فتوا چگونه است ؟ آیا باید تا آخر ذیحجة در احرام باقی باشد و منتظر بماند که نایب او در منی ذبح کند و بعد اعمال مترتبه را انجام دهد؟

جواب: بله، تا قربانی انجام نشود در احرام باقی می‎ماند.

(سؤال 1760) برای قربانی کردن، باید در همان مکانی که دولت معین کرده قربانی کرد، یا این که در داخل خود منی باید این امر را اجرا نمود؟

جواب: از نظر فقه شیعه ذبح قربانی باید در منی باشد، هر چند در روز یازدهم و دوازدهم ذی الحجة ؛ ولی اگر به هیچ نحو میسر نیست، ذبح در نزدیکترین قربانگاه به منی مانعی ندارد.

ناوبری کتاب