صفحه ۲۲۲

(سؤال 1726) معذورین به وقوف اضطراری شبانه اکتفا می‎کنند؛ آیا وقوف اضطراری برای همراهان آنها کافی است ؟

جواب: در صورت لزوم همراهی، وقوف اضطراری شبانه برای همراه نیز - اگر حج او نیابی نباشد - کافی است.

(سؤال 1727) اگر موقف دو روز اختلاف داشته باشد وظیفه چیست ؟

جواب: اختلاف افق دو روز ممکن نیست و لااقل یکی از آنها مخالف واقع است؛ ولی در این فرض نیز وظیفه حاج همان است که تفصیل آن در مسأله «515» مناسک بیان شده است.

(سؤال 1728) شخصی وقوف اختیاری عرفات را درک کرده و قبل از رفتن به مشعر بیهوش شده است؛ اگر به همین حال تا آخر اعمال باقی باشد وظیفه او چیست ؟ و اگر بعد از بیهوشی او را به ایران آورده باشند چه حکمی دارد؟ و نیز اگر بعد از ایام تشریق در ماه ذیحجه به هوش آید - در مکه باشد یا در ایران - چه باید بکند؟

جواب: کفایت وقوف اختیاری عرفات به تنهایی مشکل است و بنابراحتیاط باید با اعمال عمره مفرده از احرام خارج شود؛ و اگر حج تمتع در ذمه او مستقر بوده یا این که استطاعت او باقی بماند، باید در سالهای بعد حج تمتع را به جا آورد.

(سؤال 1729) عده ای در شب دهم ذیحجه در مکانی که به آنها گفته بودند مشعر است اطمینان نمودند و نیت بیتوته کردند، بعد که وقت اضطراری مشعر هم می‎گذرد معلوم می‎شود آنجا مشعر نبوده؛ وظیفه آنها چیست ؟

جواب: بنابراحتیاط باید حج را اتمام نمایند و یک عمره مفرده نیز بعد از اعمال حج انجام دهند و اگر حج قبلا در ذمه آنها مستقر بوده یا این که استطاعت آنها باقی بماند، در سالهای بعد حج را اعاده نمایند.

(سؤال 1730) شخصی وقوف عرفات و مقداری از وقوف شبانه مشعر را درک کرده و عمدا قبل از طلوع فجر برای بردن اثاث و کارهای دیگر به منی رفته است و قصد برگشتن به مشعر را داشته ولی در منی خوابش برده، وظیفه اش چیست ؟

جواب: حج او صحیح است.

ناوبری کتاب