صفحه ۲۲

ما (اهل بیت) که آن ملاحم را دریابد با چراغی روشن گر در آن سیر می‎کند و بر روش صالحان رفتار می‎نماید تا گره هایی را بگشاید، و اسیرانی را نجات دهد، و جمعیت هایی را پراکنده سازد، و پراکندگانی را گرد آورد، در پنهانی از مردم آن چنان که پی جویان - هر چند جستجو نمایند - اثری از او نمی یابند."

علاوه بر این که امام در اثر قرب معنوی واسطه فیوض الهی است، هر چند تصرف تکوینی و تشریعی نداشته باشد. و به گفته خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید در رابطه با امام معصوم غایب: "وجوده لطف و تصرفه لطف آخر" و برحسب برخی اخبار وارده: "لو بقیت الارض بغیر امام لساخت" یا "لو أن الامام رفع من الارض ساعة لماجت بأهلها کما یموج البحر بأهله."کافی، ج 1، ص 179.

و در زیارت جامعه کبیره می‎خوانیم: "بکم فتح الله، و بکم یختم، و بکم ینزل الغیث، و بکم یمسک السماء أن تقع علی الارض الا باذنه، و بکم ینفس الهم و یکشف الضر."

عدم آگاهی از فایده وجود امام در زمان غیبت دلیل بر بی فایده بودن او نیست. و این که امام در همه اعصار و شرایط باید ظاهر و آشکار و همچون امام حسین (ع) عمل نماید دلیل محکمی ندارد. بلکه بر حسب حکم عقل و تجربه، امام باید براساس شرایط و امکانات در هر زمان به وظیفه الهی خود عمل نماید. تفصیل این مسائل در نامه نمی گنجد، کسانی که طالب هستند لازم است به کتابهایی که در این زمینه ها نگاشته شده مراجعه فرمایند.

ج - خاتمیت حضرت محمد(ص) و دین مقدس اسلام:

ج 1 - غفلت از عالم ماده و طبیعت و بی توجهی نسبت به آن بسا انسان را به عالم فوق ماده و زمان و مکان متوجه می‎نماید، و این پدیده هر چند به نحو موقت و ضعیف برای هر انسانی رخ می‎دهد. حالت خواب و مشاهده وقایعی در آن نمونه ای است از ارتباط انسان با عالم ماوراء طبیعت. پیامبران الهی نه تنها توان ارتباط با عالم

ناوبری کتاب