صفحه ۲۱۸

(سؤال 1707) افرادی که قرائت صحیح نداشته و نماز طواف را به غلط خوانده اند و نایب هم نگرفته اند، آیا چنین نمازی از آنها کافی و مجزی است ؟

جواب: بنابر احتیاط نایب هم بگیرند.

(سؤال 1708) اگر کسی مطمئن باشد قرائت یا سایر اذکار نمازش درست است و نماز طواف را - اعم از طواف زیارت و نساء - همان گونه بخواند و بعد معلوم شود که اشتباه بوده وظیفه اش چیست ؟

جواب: اگر احتمال غلط بودن آن را نمی داده تا این که تصحیح کند، نمازش صحیح است.

(سؤال 1709) آیا طواف در عمره مفرده استحبابی حکم طواف واجب را دارد که باید نماز آن پشت مقام ابراهیم (ع) خوانده شود یا حکم طواف مستحبی را دارد و در هر جای مسجدالحرام می‎توان نماز آن را به جا آورد؟

جواب: اتمام عمره مفرده پس از احرام واجب است و نماز طواف آن، نماز طواف واجب است و باید پشت مقام خوانده شود.

(سؤال 1710) بعضی از مراجع فرموده اند: "فاصله بین طواف و نماز طواف موجب بطلان طواف می‎شود"؛ آیا نظر حضرتعالی در این مسأله همین است ؟ در صورت داشتن عذر چطور؟

جواب: در ناسی و جاهل موجب بطلان نیست؛ ولی در عامد خالی از اشکال نیست، بلکه اگر وقت تدارک آن گذشته باشد صحت عمره و حج نیز محل اشکال است.

(سؤال 1711) آیا کسی می‎تواند طواف مستحبی به جا آورد ولی اصلا نمازش را نخواند؟

جواب: از صاحب جواهر (ج 19، ص 307) عدم وجوب نماز برای طواف مستحبی استفاده می‎شود؛ ولی ظاهر روایت یحیی الازرق (الوسائل، ج 9، ص 491، باب 79 طواف) هم وجوب و هم عدم کفایت انجام آن در حال جلوس می‎باشد.

ناوبری کتاب