صفحه ۲۱۱

(سؤال 1669) شخصی در اثنای طواف به خاطر بوسیدن و لمس بیت الله الحرام از مسیر خود منحرف شده و نمی داند در بازگشت طواف را از همان نقطه که رها کرده بوده ادامه داده است یا نه، آیا طوافش صحیح است ؟

جواب: اگر مسأله را می‎دانسته به شک خود اعتنا نکند.

(سؤال 1670) شخصی در اثنای طواف بر اثر فشار جمعیت چند گام به جلو رانده شده است و پس از آن به جای این که همان مقدار را جبران کند شوط دیگری به جا آورده است و به این ترتیب مجموعا هفت شوط تمام و یک شوط ناقص می‎شود، آیا این طواف صحیح است ؟

جواب: صحیح نیست.

(سؤال 1671) شخصی در شوط اول طواف بوده که نماز جماعت شروع می‎شود و طواف را قطع می‎کند و مشغول نماز می‎شود و پس از نماز طواف را از سر می‎گیرد و هفت شوط کامل به جا می‎آورد، آیا طواف او صحیح است ؟

جواب: اگر بدون به هم خوردن موالات از سر گرفته باشد اشکال دارد؛ بلی اگر از روی سهو و غفلت کمتر از یک شوط بر طواف خود اضافه کرده باشد اشکال ندارد، هر چند خوب است طواف را اعاده نماید.

(سؤال 1672) اگر کسی طواف را فراموش کند یا باطل انجام دهد، آیا می‎تواند در ماه های غیرحج انجام دهد؟

جواب: ظاهرا مانعی ندارد.

(سؤال 1673) اگر کسی از روی اشتباه طواف را از رکن یمانی شروع و به همان جا ختم کرده باشد و پس از خواندن نماز طواف متوجه شده باشد، طواف او چه حکمی دارد؟ و چنانچه در اثنای طواف متوجه شده و طوافش را به حجرالاسود ختم کرده باشد، مقدار زاید ضرری به طواف او می‎رساند یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال بنابراحتیاط شوط آخر را به حجر الاسود ختم کند و نماز طواف را بخواند و سپس طواف و نماز را اعاده نماید.

(سؤال 1674) کسی که می‎داند یا احتمال می‎دهد که مقداری از طوافش را بدون اختیار انجام می‎دهد - یعنی جمعیت او را می‎برند - آیا می‎تواند از اول نسبت به آن مقداری که جمعیت او را می‎برند نیز قصد طواف کند و آن مقدار را مثل طواف سواره حساب کند؟

جواب: مشکل است.

ناوبری کتاب