صفحه ۲۰۴

طواف

(سؤال 1630) کسی نیت طواف را در دل گذرانده و به قصد طواف حرکت می‎کند، مقداری که می‎آید گمان می‎کند نیت طواف را باید به زبان بگوید، لذا برمی گردد و نیت را به زبان می‎گوید و طواف را دوباره شروع می‎کند؛ آیا طوافش صحیح است ؟

جواب: اگر بدون به هم خوردن موالات دوباره شروع کرده باشد اشکال دارد.

(سؤال 1631) شخصی در شوط دوم طواف شک می‎کند که آیا طواف را به نیت منوب عنه یا به نیت خود آغاز کرده، وظیفه او چیست ؟

جواب: اگر نایب بوده و در ارتکاز او بوده که اعمال را به عنوان نیابت انجام دهد، همان طواف را به نیت منوب عنه تمام کند؛ و در غیر این فرض آن را قطع کند و صبر نماید تا موالات از بین برود، سپس طواف را دوباره شروع کند.

(سؤال 1632) برای طواف داخل مسجدالحرام شدم ولی به علت خستگی خوابم برد و چون آب در دسترس نبود با تیمم طواف و نماز را انجام دادم، آیا حج من صحیح است ؟

جواب: اگر کسی متمکن از وضو نباشد و وقت طواف و نماز آن تنگ باشد، با تیمم صحیح است؛ ولی در مسجدالحرام و اطراف نزدیک آن آب فراوان است و مجرد مشکل بودن وضو در فرض سؤال مجوز تیمم نیست و تمام احکام بطلان طواف بر آن جاری می‎باشد.

(سؤال 1633) کسی که مبتلا به خروج باد است به طوری که در طول سال شاید یکی دو ماه فی الجمله تخفیف پیدا می‎کند ولی نوعا به فاصله یکی دو دقیقه وضویش باطل می‎شود، تکلیف او در طواف و نماز آن چیست ؟

جواب: هر عملی که برای نمازهای یومیه انجام می‎دهد، باید برای هر یک از طواف و نماز طواف انجام دهد.

(سؤال 1634) کسی که به علت ابتلا به بیماری و در اثر عمل جراحی هنگام خروج مدفوع احساس نمی کند و از کیسه مخصوص استفاده می‎کند، تکلیف او در مراسم حج چیست ؟

ناوبری کتاب