صفحه ۱۹۲

(سؤال 1573) اگر کسی که نیابت از دیگری گرفته و به حج آمده از بعضی اعمال معذور باشد، آیا می‎تواند در این اعمال نایب بگیرد؟ و آیا می‎تواند پول نیابت را به دیگری بدهد که اصل حج رابه جا آورد؟ و اگر اجازه از منوب عنه لازم است، چنانچه بدون اجازه نیابت را به دیگری واگذار کند و او عمل را انجام دهد، حج از طرف منوب عنه واقع می‎شود یا نه ؟

جواب: حق ندارد و اگر بدون اجازه مستأجر نایب بگیرد و نایب تمام اعمال عمره و حج را به نیابت منوب عنه اول انجام دهد، وقوع آن برای منوب عنه اگر زنده باشد خالی از اشکال نیست؛ زیرا عمل باید منتسب به او باشد. و اجیر اول اجرت را ضامن است.

(سؤال 1574) بعضی خدمه کاروانها که به نیابت به حج آمده اند ناچارند نیمه شب از مشعر برای انجام کارهای لازم به منی بروند؛ آیا اجیرشدن و نیابت این گونه افراد صحیح می‎باشد؟ اگر قبل از استخدام اجیر شده باشند چطور؟

جواب: مجزی نیست.

(سؤال 1575) بعضی خدمه کاروانها و افراد دیگری که شب عید قربان را در مشعرالحرام نمی مانند و تنها برای انجام وقوف از اذان صبح تا طلوع آفتاب به مشعر می‎آیند (با توجه به مسأله 521 مناسک) آیا می‎توانند در حج نایب شوند یا نه ؟

جواب: بنابراحتیاط واجب چنین فردی از نیابت خودداری کند.

(سؤال 1576) در فرض سؤال بالا اگر وقوف اضطراری اول مشعر را احتیاطا به جا آورد و به امید این که برگردد و وقوف اختیاری مشعر را نیز درک کند از مشعر خارج شود و در اثر مانعی غیرمترقبه نتواند به وقوف اختیاری برسد، وظیفه اش در نیابت چه می‎شود؛ و بر فرض بطلان نیابت چگونه از احرام خارج شود؟

جواب: اصل حج باطل نمی شود و دنباله اعمال و مناسک را انجام می‎دهد؛ ولی نیابتش دچار اشکال می‎شود.

(سؤال 1577) نایبی در احرام عمره تمتع بعد از این که وارد مکه شد شک می‎کند که نیت نیابت کرده یا نه ؟ آیا باید به میقات برگردد و مجددا به نیابت محرم شود یا اصلا حج برای خودش حساب می‎شود و دیگر نمی تواند نایب باشد؟

ناوبری کتاب