صفحه ۱۸۹

جواب: اگر پسر شما فعلا به خانه نیاز ندارد و زمین شما به قدری است که اگر بفروشید و به مکه بروید تأثیری در زندگی شما ندارد مستطیع می‎باشید. استطاعت به معنای توانایی است و یک امر عرفی می‎باشد.

نیابت

(سؤال 1560) شخصی هنگام ثبت نام حج دیگری را برای حج نایب قرار می‎دهد و بعد مثلا در سال 80 نوبت حج نیابی می‎رسد و اتفاقا این نایب در همان سال مستطیع می‎باشد؛ اولا: نایب کدام یک را باید انجام دهد، حج استطاعتی یا نیابتی را؟ ثانیا: بر فرض اگر حج استطاعتی را انجام داده باشد چه حکمی دارد؟

جواب: در فرض سؤال بعید نیست که حصول استطاعت کاشف از بطلان اجاره باشد و حجی که برای خودش انجام داده صحیح و کافی از حجة الاسلام باشد؛ و اگر از مستاجر پولی گرفته باشد باید به او برگرداند و یا با توافق طرفین اجاره را تجدید نمایند. بلی اگر وقت حج نیایی موسع باشد و متعین نبوده که در همان سال انجام دهد باید حج نیابی را در سالهای بعد، قبل از پایان وقت تعیین شده انجام دهد.

(سؤال 1561) افرادی که قرائت نمازشان درست نیست و یا به علت عذری نمی توانند وقوف اختیاری مشعر را درک کنند اگر بدون دریافت وجه به نیابت دیگری محرم شوند، آیا عملشان برای منوب عنه مجزی است یا نه ؟

جواب: محل اشکال است.

(سؤال 1562) کسانی که قرائت آنان صحیح نیست آیا می‎توانند در حج و عمره واجب یا مستحب نیابت کنند یا نه ؟ آیا اصل احرام آنان صحیح نیست یا این که محرم شده اند و از احرام خارج نمی شوند؟

جواب: اگر نتوانند صحیح آن را یاد بگیرند اجیرشدن آنها در حج واجب صحیح نیست؛ و اگر اجیر شوند احرام آنها باطل می‎باشد. ولی نیابت تبرعی در حج مستحب حکم حج خودشان را دارد که احرام آنها صحیح است؛ ولی نماز طوافها را باید خودشان بخوانند و بنابراحتیاط نایب هم بگیرند.

ناوبری کتاب