صفحه ۱۸۲

(سؤال 1525) آیا به طلبی که نتوان قبل از سال خمسی وصول کرد خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: پس از وصول، خمس آن پرداخت گردد.

زکات فطره

(سؤال 1526) ملاک در دادن زکات فطره چیست ؟ کسی که در همه غذاهای روزانه اش نان را هم مصرف می‎کند ولی بیشتر غذاهای دیگر را می‎خورد کدام را باید حساب نماید؟ (مثلا غذای اصلیش برنج است ولی نان را هم در کنار آن می‎خورد.)

جواب: در هر صورت گندم و برنج یا قیمت آن دو کفایت می‎کند.

(سؤال 1527) در زکات فطره قیمت آزاد را حساب کند یا قیمت دولتی را؟ با این که خوراک خانواده او با قیمت دولتی تهیه می‎شود. همین طور در خمس و موارد دیگر ملاک قیمت آزاد است یا دولتی ؟

جواب: اگر عین آن را نپردازد باید قیمت را به نرخ آزاد بپردازد.

(سؤال 1528) ما که در تهران زندگی می‎کنیم آیا می‎توانیم زکات فطره را جهت خویشاوندانی که در شهرستان زندگی می‎کنند بفرستیم یا نه ؟

جواب: اگر در تهران مستحق پیدا کنید، بنابراحتیاط واجب نباید به جای دیگر بفرستید.

(سؤال 1529) آیا در محله ای که فقیر ندارد می‎توان زکات فطره را برای توسعه مسجد آن محل مصرف نمود؟

جواب: احتیاط واجب آن است که زکات فطره را فقط به فقرا و مساکین بدهند.

(سؤال 1530) مقصود از "نان خور" در زکات فطره چیست ؟ آیا فقط نان خور بودن در شب عید فطر مراد است یا مثلا چند روز را شامل می‎شود؟

جواب: اگر در همان شب عید فطر نان خور باشد کفایت می‎کند.

(سؤال 1531) ملاک نان خور محسوب شدن در غروب شب عید فطر آیا صرف خوردن نان اوست یا باید جزو عائله انسان حساب شود؟ بنابراین اگر کسی غروب شب

ناوبری کتاب