صفحه ۱۸۰

(سؤال 1512) آیا جایز است گوسفند یا گاوی را که انسان باید بابت زکات بدهد بفروشد و پول آن را تقسیم نماید؟

جواب: اشکال ندارد.

(سؤال 1513) آیا زکات به اسکناس تعلق می‎گیرد یا نه ؟

جواب: لازم نیست؛ ولی چون احتمال دارد اسکناس هم حکم طلا و نقره سکه دار را داشته باشد، پس احتیاط آن است که معادل نصاب طلا و نقره سکه دار در پولهای رایج روز محاسبه شود و پس از تحقق سایر شرایط - از جمله باقی ماندن یازده ماه - زکات آن پرداخت گردد.

(سؤال 1514) پولهای طلا و نقره سکه داری که در زمانهای گذشته رایج بوده و به صورت اسکناسهای فعلی به کار می‎رفته است امروزه نوعا جزو اجناس عتیقه قرار گرفته است و شاید ارزش آنها بیش از سابق باشد و با این حال کمتر با آن معامله می‎شود؛ آیا می‎توان گفت که چون معامله با آنها رواج ندارد زکات به آنها تعلق نمی گیرد؟

جواب: طلا و نقره سکه دار به سکه معامله اگر به صورت زینت آلات درنیامده باشد، با شرایط آن متعلق زکات می‎شود.

(سؤال 1515) با توجه به این عبارت رساله: "زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‎شود که سکه دار بوده و معامله با آن رواج داشته باشد" آیا سکه بهار آزادی را شامل می‎شود؟ چون به عنوان ثمن در معاملات قرار نمی گیرد.

جواب: واجب نیست، ولی احتیاط خوب است.

(سؤال 1516) آیا می‎توان جهت تعمیر مساجد و یا عزاداری حضرت اباعبدالله (ع) از زکات مصرف نمود؟

جواب: از زکات مال اشکال ندارد.

(سؤال 1517) آیا می‎توان زکات را به فقرای غیرمحل پرداخت کرد؟

جواب: در زکات فطره با وجود فقیر در محل، خارج از محل بردن خلاف احتیاط است.

ناوبری کتاب