صفحه ۱۷۸

جواب: اگر وارث شک دارد که به مال پدر خمس تعلق گرفته یا نه، چیزی بر او نیست؛ ولی اگر می‎داند مال یا ملک خاصی متعلق خمس شده و شک دارد خمس آن را داده است یا نه، بنابراحتیاط خمس آن را بدهد.

(سؤال 1506) آیا کسی که مادرش سیده است می‎تواند به خود سید بگوید و یا خمس بگیرد؟ و آیا در این مسأله اختلافی وجود دارد؟

جواب: میزان سیادت در خمس به اجماع فقها انتساب از ناحیه پدر است. و در سید مادری اختلاف است و باید احتیاط شود.

ناوبری کتاب