صفحه ۱۷۷

ادای خمس و مصرف آن

(سؤال 1501) شخصی مقداری خمس و سهم امام بدهکار بوده و پیش از ادای آن در اثر تصادف فوت کرده و یکی از نزدیکانش که از بدهکاری او مطلع بوده از اموال متوفی بدهی را پرداخته است، آیا درست است یا نه ؟

جواب: در فرض سؤال آن شخص موظف بوده که از وصی و ورثه یا از مجتهد جامع الشرایط اذن بگیرد؛ ولی اگر با قصد قربت ادا کرده و یقین دارد که متوفی مدیون بوده و وصی و ورثه آن را ادا نکرده اند، مورد قبول است ان شاءالله.

(سؤال 1502) آیا برای فرار از خمس می‎شود مبلغی را به همسر بخشید یا نه ؟

جواب: اگر این بخشش فوق شأن او نباشد مانعی ندارد؛ ولی در صورتی که زوجه آن را در طول سال به مصرف نرساند او باید خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1503) آیا مصرف شهریه طلاب دارای شرایط خاصی است یا هر کسی می‎تواند همان طور که صلاح می‎داند خرج کند؟

جواب: شهریه ای را که از طرف مراجع تقلید به طلاب دارای شرایط مقرره پرداخت می‎شود و همچنین سهم امامی را که به غیر عنوان شهریه با اجازه مراجع ذی صلاح به آنها می‎رسد، می‎توانند در مخارج متعارف خودشان بدون افراط و اسراف خرج نمایند.

(سؤال 1504) آیا برای تأسیس و بنای مراکز تفریحی ورزشی مورد نیاز جامعه، از مال زکات یا موقوفات عامه و یا وجوهات شرعیه می‎توان هزینه کرد؟

جواب: زکات مال و موقوفات عامه ای را که بر مطلق خیرات وقف شده باشد می‎توان در هر امر خیری که برای جامعه مفید و نافع باشد مصرف نمود؛ و استفاده از وجوهات شرعیه متوقف بر استجازه خاص است.

(سؤال 1505) شخصی پدرش از دنیا رفته و ورثه نمی دانند پدرشان اهل خمس بوده یا نه، تکلیف آنان چیست ؟

ناوبری کتاب