صفحه ۱۷۲

جواب: ملاک در تعلق خمس در نظایر مورد سؤال خروج از معرض نیاز است؛ بنابراین اگر احتمال عقلایی می‎داده که هر سال مشرف شود و اتفاقا مانع رسیده باشد، صدق معرض نیاز بودن بعید نیست؛ وگرنه بنابراحتیاط خمس آن را بپردازد.

(سؤال 1486) خانمها معمولا بر اساس احتیاج به لباس مقداری پارچه می‎خرند که در موقع لزوم لباس تهیه کنند ولی به علت اشتغالات موفق به دوختن لباس نمی شوند و سال بر آن می‎گذرد، آیا آن پارچه ها خمس دارد یا خیر؟

جواب: با فرض این که مورد نیاز بوده و اسباب دوختن آن فراهم نشده است خمس ندارد.

خمس شهریه و درآمدهای دیگر طلاب

(سؤال 1487) آیا به شهریه طلاب علوم دینی و یا مقدار برگشتی سهمین که به حاکم شرع پرداخت می‎شود خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر شهریه از سهمین باشد، ظاهرا خمس واجب نیست.

(سؤال 1488) آیا طلاب که عمده گذران زندگی آنها با شهریه است، خمس درآمد سالانه خود را که از راه تبلیغ و یا کار اداری به دست می‎آورند باید ادا کنند یا نه ؟

جواب: طلاب اگر درآمدی غیر از شهریه دارند و سر سال خمسی از مؤونه زیاد آید باید خمس آن را بدهند؛ و اگر از شهریه ای که از سهمین مبارکین پرداخت شده زیاد آمده باشد خمس ندارد.

(سؤال 1489) طلبه ای که اولین درآمد او دریافت مبلغی به جهت تبلیغ ماه مبارک رمضان چند سال پیش در عید فطر بوده است و به همین جهت اول سال خمس خود را عید فطر قرار داده است، آیا این عمل صحیح است یا نه ؟

جواب: آری صحیح بوده است.

(سؤال 1490) اگر بخشی از دریافتهای شخص بابت منبر و تبلیغ در سال خمسی او مصرف نشود، آیا باید خمس آن را پرداخت نماید یا خیر؟

جواب: میزان درآمد از اول تا پایان سال خمسی می‎باشد که هر چه در وسط سال به دست آمد و زاید بر مؤونه بود در پایان سال باید حساب کند.

ناوبری کتاب