صفحه ۱۶۳

(سؤال 1444) اگر مبلغی را در بانک مسکن برای فراهم کردن مسکن واریز کند خمس دارد یا نه ؟

جواب: خمس دارد.

(سؤال 1445) اگر کسی در اواسط سال خمسی خود یک فرش بخرد ولی تا پایان سال از آن استفاده ننماید، خمس آن لازم است یا خیر؟

جواب: اگر هنگام خرید مورد نیاز بوده و جزو مؤونه او محسوب می‎شده خمس ندارد.

(سؤال 1446) کسی که حساب سال نداشته و تاکنون خمس نداده، حالا که می‎خواهد خمس اموالش را بدهد آیا ضروریات منزل و فرش و ظروف هم خمس دارد یا نه ؟

جواب: اگر لوازم زندگی را با پولی که به آن خمس تعلق گرفته بوده خریده باشد خمس دارد، و در غیر این صورت خمس ندارد؛ و اگر نمی داند بهتر این است که با مرجع تقلید یا وکیل او مصالحه نماید.

(سؤال 1447) اگر خانه و لوازم دیگر آن فروخته شود، حکم خمس آنها چگونه است ؟

جواب: خانه مسکونی و سایر لوازم زندگی را اگر با درآمد سال بدون خمس آن خریده بوده، خمس اصل قیمت آن را بنابراحتیاط هنگام فروش بپردازد؛ و اگر با پول خمس داده شده یا پولی که به آن خمس تعلق نمی گرفته خریده باشد، اصل قیمت آن خمس ندارد. و در هر دو فرض ترقی قیمت آن جزو درآمد سال فروش محسوب است که اگر در طول سال صرف در مؤونه و مخارج نکند خمس دارد؛ و اگر عین آن ارثیه یا مهریه بوده به هر قیمت که بفروشد ترقی آن هم خمس ندارد.

(سؤال 1448) آیا لوازم و اثاثیه منزل مشمول خمس می‎شود یا نه ؟

جواب: اگر لوازم زندگی را در طول سال از درآمد همان سال تهیه کرده اید خمس ندارد؛ و اگر از درآمد سالهای سابق تهیه کرده اید خمس دارد.

(سؤال 1449) اگر انسان در هنگام خرید اجناس برای چند سال آینده اش نیز خرید کند، مثلا برای چند سال خودش شلوار بخرد، آیا در صورتی که آنها را تا یک سال مصرف نکند و سال از آن بگذرد، خمس به آن تعلق می‎گیرد؟ همچنین در مورد هدیه ای که به انسان می‎دهند اگر سال از آن بگذرد؟

ناوبری کتاب