صفحه ۱۶۱

سال فروش محسوب می‎شود، که اگر در همان سال با آن پول خانه جدید را خریده باشد خمس ندارد؛ و اگر خانه جدید را به ذمه نخریده و با عین پول خانه قبلی بدون پرداخت خمس آن خریده باشد، عبادت در آنجا خالی از اشکال نیست.

(سؤال 1435) شخصی خانه اش را به علت کوچک بودن اجاره داده و خانه بزرگتری تهیه نموده است؛ با توجه به این که می‎خواهد پسرش را داماد کند و خانه کوچک را که فعلا اجاره داده در اختیار او قرار دهد، آیا به خانه کوچک که بعدا در اختیار پسرش قرار می‎گیرد خمس تعلق می‎گیرد یا نه ؟

جواب: اگر ازدواج فرزندش نزدیک است و فعلا مورد نیاز و جزو مؤونه پدر محسوب می‎باشد خمس ندارد.

(سؤال 1436) از ملکی که مسبوق به عمران نبوده طبق تقسیمات انجام شده یک پلاک به من رسیده، حال اگر آن را بفروشم خمس دارد یا خیر؟ و اگر آن را با ملک کشاورزی دیگر معاوضه کنیم چطور؟

جواب: چون زمین سرمایه شما شده باید از اول خمس آن را می‎دادید؛ و اگر تعویض نمودید باید به قیمت فعلی خمس آن را بدهید.

(سؤال 1437) از درآمد سال و فروش زمین خمس داده شده و زمین موات بالاصالة یک وسیله نقلیه برای ایاب و ذهاب خود و خانواده خریده ام؛ آیا خمس به آن تعلق می‎گیرد یا خیر؟

جواب: اگر پولی را که برای ماشین داده اید از درآمد سال بوده و سال بر آن نگذشته است و یا پول زمین خمس داده بوده خمس ندارد؛ و زمین موات بالاصالة که احیا شده و جزو سرمایه شده اگر پس از یک سال فروخته اید خمس دارد.

(سؤال 1438) اگر هفته ای دو یا چهار مرتبه مسافرکشی کنم، آیا به این وسیله نقلیه خمس تعلق می‎گیرد یا خیر؟

جواب: بلی، همین که ماشین سرمایه و وسیله کسب شود خمس دارد. البته اگر علاوه بر مسافرکشی مشترکا برای رفع نیازهای خود و خانواده نیز از آن استفاده می‎کنید به همان مقدار مشمول خمس نمی باشد.

ناوبری کتاب