صفحه ۱۶

توجه شود که حسین بن منصور حلاج معتقد بود که مهدی فوت کرده است و ابوسهل نوبختی از بزرگان شیعه نیز معتقد بود که مهدی در دوران مخفی بودن فوت کرده است.

2 - با توجه به این که اجماع درباره صحت وجود امام زمان وجود ندارد و کوچکترین ادعایی درباره جعلی بودن مهدی و یا هر تحقیق در این زمینه با تکفیر و یا ترور روبرو می‎شود (ترور کسروی)، آیا می‎توان به فرضیه ای که حیاتش مرهون ترور و خفقان بوده اعتماد کرد؟ اگر فرضیه مهدی کذب نیست و فقها قادر به دفاع هستند چرا هر نوع نقد امام زمان را به بهانه توهین به مقدسات تکفیر می‎کنند؟ آیا شما این تکفیرها را قبول دارید؟

3 - آیا امام باید در هر خطری بسان امام حسین (ع) حضور داشته باشد یا خودش مخفی شود و امتش را در خطرات رها سازد؟ فرضیه غیبت امام زمان برای حفظ جانش چه تطبیقی با امامت پیشتازانه امام حسین (ع) دارد؟

4 - اصولا امام به معنای پیشوای زنده در هدایت امت است. امام زمان که نقش فعالی در حل مشکلات ندارد آیا اصولا می‎توان او را امام نامید؟ آیا امامت مثل سلطنت یک پست و مقام موروثی است یا صلاحیت اکتسابی ؟

ج - فرضیه خاتمیت اسلام:

1 - آیا حضرت محمد(ص) مشروط به زمان و مکان هستند یا ماورای آن ؟ در صورت اول خاتم بودن حضرت محمد (احزاب، 40) به این مانند است که ایشان سرآمد پیامبران قبل از خود بوده اند نه پس از خود. در صورت دوم چگونه یک انسان می‎تواند ماورای زمان و مکان باشد؟ استناد قرآنی این ادعا و این که بعد از ایشان پیامبری نخواهد آمد چیست ؟ توجه شود که قرآن ایشان را مثل سایر مردم با همان خصوصیات بشری می‎داند.

2 - اگر حضرت محمد(ص) ادعای جهانی و ابدی بودن پیام خود را داشتند چرا تلاشی برای تدوین قرآن و ممهور کردن آن برای جلوگیری از تحریفات احتمالی نکردند و این کار توسط حکومت جور عثمان انجام شد؟ آیا عثمان در تدوین قرآن مسائل انسانی را مد نظر داشت یا مصالح قدرت خود را؟

ناوبری کتاب