صفحه ۱۵۷

(سؤال 1420) کسی که کالایی بیش از شأن خود خریده است، ولی جهت مصرف آن کالا نیست بلکه جهت تجارت است، آیا چنین شخصی اسراف کرده است، و باید خمس آن را بپردازد؟

جواب: اگر در جهت تجارت است، پس مؤونه نیست و جزو سرمایه حساب می‎شود و متعلق خمس است. و در این مورد اسراف صدق نمی کند، زیرا اسراف مربوط به مصرف کردن زاید بر نیاز است.

(سؤال 1421) شخصی کالایی جهت مصرف خریداری می‎کند، در حالی که می‎توانسته است با این پول کالای پراستفاده تری خریداری نماید، آیا چنین شخصی اسراف کرده است ؟

جواب: خرید لوازم زندگی انسان جزو مؤونه است هر چند گران قیمت باشد؛ ولی نباید از شأن متعارف او بیشتر باشد.

(سؤال 1422) تفاوت "اسراف" و "اتراف" چیست ؟ و آیا در این جهت فرقی بین فقیر و غنی وجود دارد یا خیر؟ و آیا استفاده از کالاهای گران قیمت و با کیفیت بالا اسراف محسوب می‎شود؟

جواب: "اسراف" زیاده روی از حد است؛ خواه در مقدار باشد و یا در کیفیت. حد هر کسی نیز بستگی به شرایط و شئون او دارد. "اتراف" نیز تقریبا به همین معنا می‎باشد. و در حرمت اسراف فرقی بین فقیر و غنی نیست. استفاده از کالای لوکس گران قیمت نیز اگر زیاده از حد و شأن انسان نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 1423) کسی که بدهکار می‎باشد و زمان پرداخت او طی سالها یا ماه ها می‎باشد و اکنون سال خمسی او رسیده است، مبلغی هم موجودی پیدا کرده است، آیا بدهی سالها و ماه های آینده از موجودی فعلی کم می‎شود یا مربوط به مؤونه سال ها و ماه های آینده می‎باشد؟

جواب: اگر بدهکاری بابت مؤونه همین سال است از درآمد موجودی همین سال کسر می‎شود؛ هر چند برای پرداخت آن مهلت دارد. ولی اگر بدهی او بابت امری

ناوبری کتاب