صفحه ۱۵۶

(سؤال 1415) مبالغی را که انسان از طریق عیدی، هدیه و بخشش از دیگران دریافت می‎کند آیا مشمول خمس می‎شود یا خیر؟ و وضعیت این مبالغ پس از فوت او چه حکمی دارد؟

جواب: اگر سال روی آنها بگذرد و خرج نشده باشد متعلق خمس می‎باشد. و اگر نداد پس از فوت، ورثه خمس آن را بپردازند.

(سؤال 1416) اگر پول خمس داده شده را تبدیل به پول دیگر کنیم یا در بانک بگذاریم و پس از مدتی برداشت کنیم، یا به کسی قرض دهیم و پس از مدتی قرض را پس بگیریم (حتی اگر بدانیم طرف قرض کننده از پول خمس نداده قرض خود را پرداخت کرده است) آیا دوباره به آن خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: به پول خمس داده و همچنین عوض آن خمس تعلق نمی گیرد، ولی اگر پولی که قرض گیرنده می‎دهد متعلق خمس بوده و داده نشده است باید خمس آن داده شود.

(سؤال 1417) اگر انسان پولی را قرض کرد آیا می‎تواند همین الان خمس آن را جدا کرده و پرداخت کند؟ اگر الان خمس آن را جدا کرد و بعدا صرف غیر مخارج زندگی نمود، آیا دوباره به اقساط پرداخت شده آن، خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: به پول قرض گرفته شده که اقساط آن هم پرداخت نشده خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال 1418) ضمن این که به مهریه خمس تعلق نمی گیرد اگر شوهر، مهریه زن را تبدیل به چیز دیگر کند و پرداخت نماید یا بر سر چیز دیگری با زن مصالحه کند، آیا این مهریه تبدیل شده متعلق خمس است یا خیر؟

جواب: متعلق خمس نیست.

(سؤال 1419) آیا چنانچه شخص بیش از شأن خود در راه انفاق یا تجملات منزل مصرف نمود، با این که غرض عقلایی دارد، جزو مؤونه می‎باشد و از دادن خمس آن معاف است یا خیر؟

جواب: آنچه از درآمد انسان در باب خمس مستثنی است مؤونه متعارفه و در حد شأن اوست.

ناوبری کتاب