صفحه ۱۵۵

(سؤال 1411) کسی مقداری پول برای خرج زیارت مشهد آماده کرده ولی نتوانسته به زیارت برود و قصد دارد با همان پول سال بعد برود، آیا به این پول خمس تعلق می‎گیرد یا خیر؟

جواب: تعلق می‎گیرد، چون مصرف نشده است.

(سؤال 1412) مرد خانواده سرمایه قالی را می‎دهد و این قالی دو سال طول می‎کشد تا بافته شود، سپس فروخته می‎شود و پول آن را زن و مرد با هم خرج می‎کنند، خمس آن باید توسط مرد داده شود یا زن ؟

جواب: اگر زن و مرد شریک هستند و سود آن از مخارج سال زیادتر باشد موظفند هرکدام به سهم خود خمس آن را بپردازند.

(سؤال 1413) اینجانب دارای ملکی شخصی به صورت یک واحد آپارتمانی در تهران هستم؛ ولی چون ساکن قم می‎باشم و تبدیل آن واحد با منزل مسکونی در قم مقدور و یا به صلاح نیست، لذا آن واحد ساختمانی را اجاره داده ام و خود در منزلی اجاره ای در قم زندگی می‎کنم و اجاره واحد تهران را به صاحب خانه در قم می‎پردازم. با توجه به این که داشتن آن واحد مسکونی در شأن و مورد نیاز اینجانب می‎باشد آیا جزو مؤونه به حساب می‎آید یا خیر؟ بدیهی است سه چهارم مبلغ خرید ساختمان مخمس بوده و یک چهارم دیگر توسط پدر پرداخت شده است.

جواب: صدق مؤونه بر خانه غیرمسکونی مشکل است و احوط تخمیس است. شما که فرضا سه چهارم آن را تخمیس کرده اید، بنابراحتیاط یک چهارم را نیز تخمیس کنید.

(سؤال 1414) در صورتی که مبلغی را به کسی قرض داده ایم آیا به محض این که آن پول را بدهد خمس آن را باید داد، یا می‎توان تا پایان سال مالی صبر کنیم و از آن پول اجناس مورد نیاز خود را تهیه کنیم و خمس مازاد آن را بدهیم ؟

جواب: پولی که به قرض داده شده اگر مازاد بر مؤونه و از درآمد سال بوده و تا آخر سال وصول نشود هر موقع که وصول شد باید فورا تخمیس شود؛ و اگر در بین همان سال وصول و صرف مؤونه شود خمس ندارد.

ناوبری کتاب