صفحه ۱۵۱

مسائل خمس

مؤونه، ربح و موارد آن

(سؤال 1395) آیا معیار معافیت از خمس استفاده کردن از اشیاء تا مدت یک سال از تاریخ خرید است و یا این که استفاده کردن از آنها تا رسیدن سال خمسی ملاک است ؟

جواب: سال خمسی ملاک است؛ ولی استفاده فعلی ملاک نیست، بلکه در معرض نیاز بودن کافی است.

(سؤال 1396) آیا پولی که افراد از درآمد سال برای نام نویسی جهت حج یا عمره واجب یا مستحب در بانک به حساب سازمان حج واریز کرده اند و برای چند سال بعد از قرعه به نامشان درآمده خمس دارد؟ و بر فرض وجوب خمس آیا بین کسی که قبلا حج به عهده او استقرار پیدا کرده با دیگری تفصیل می‎باشد؟

جواب: ظاهرا حکم خرج کردن را دارد و خمس ندارد؛ بلی اگر برحسب اتفاق از تشرف منصرف شد و پول خود را پس گرفت باید به محض وصول، خمس آن را بدهد.

(سؤال 1397) شخصی پولی را به صورت سپرده کوتاه مدت و یا بلند مدت در بانک می‎گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول طبق شرایط خاص مبلغی به صاحب حساب می‎پردازد، آیا می‎شود این پول را قبول کرد؟ و آیا به آن خمس تعلق می‎گیرد؟

جواب: اگر معامله شرعی با رعایت شرایط آن انجام شود اشکال ندارد و سود آن حکم سایر درآمدها را دارد که اگر در طول سال مصرف در مؤونه نشود خمس دارد؛ ولی گرفتن سود در برابر وام، ربا و حرام است.

(سؤال 1398) کارمند دولت هستم و مقداری پول از بابت حقوق و مزایا بر عهده دولت است که باید بپردازد ولی به عللی از جمله عدم توانایی یا مشکلات اداری

ناوبری کتاب