صفحه ۱۵۰

(سؤال 1393) اینجانب که اهل درچه اصفهان هستم به چهار فرسخی درچه رفتم و قصد ماندن ده روز کردم، پس از دو روز به درچه سرزدم و برگشتم و نماز را تمام خواندم؛ وظیفه ام در برگشتن چه بوده است ؟

جواب: در فرض سؤال وظیفه شما بعد از مراجعت به محل اقامت قصر بوده و چون از روی جهل به مسأله تمام خوانده اید، بنابراحتیاط واجب قضای آن را به جا آورید.

(سؤال 1394) در موارد تخییر مثل مسجد کوفه و... اگر نماز تمام اختیار کرد، آیا نوافل مستحب است یا نه ؟

جواب: اتمام خلاف احتیاط است و نوافل ساقط است.

ناوبری کتاب