صفحه ۱۴۶

عبارت "لانه عملهم" که در روایات مربوط به مکاری و مثل آن وارد شده ممکن است خصوص مشاغل و امثال آن حتی تحصیل منظور باشد؛ و زیارت و تفریح عمل نیست.

البته محتمل است مقصود از "عمل" مطلق کثرت و مزاولت باشد و هر کثیرالسفر را شامل شود، ولی خالی از اشکال نیست؛ و در شبهه مفهومی مخصص تمسک به عام فوق مانعی ندارد، ولی مع ذلک احوط جمع بین قصر و اتمام است. والله العالم.

(سؤال 1380) کارمندی که محل سکونتش اصفهان و محل کارش دلیجان می‎باشد و وضعیت کاری او به گونه ای است که مرتب یک هفته در محل کار و یک هفته در محل سکونت به سر می‎برد و فرموده اید باید نمازش را در محل سکونت و محل کار تمام بخواند، چنانچه یک مرتبه در هنگام رفتن به محل سکونت یعنی اصفهان دو سه روزی در میمه برای دیدن اقوام و یا کار دیگری بماند نمازش شکسته است یا تمام ؟

جواب: اگر سفر به میمه برای دیدن اقوام و یا کار دیگر مستقل نباشد و در ضمن سفر به اصفهان و به تبع آن باشد وظیفه اش تمام است.

(سؤال 1381) اگر فرد مذکور در سؤال پیش برای گرفتن حقوق و یا تعیین وضعیت کاری خود لازم شود سفری کوتاه به اراک یا جای دیگر برود نمازش را شکسته بخواند یا تمام ؟

جواب: اگر مربوط به شغل او باشد وظیفه اش تمام است.

وطن

(سؤال 1382) مسافری که در مسافرت از وطنش می‎گذرد اگر از وطنش تا جایی که مقصد سفر است کمتر از هشت فرسخ می‎باشد نمازش تمام است؛ حال اگر از محلی که در حد ترخص وطنش می‎باشد بگذرد، حکم آن چیست ؟

جواب: در فرض سؤال سفر قطع نمی شود؛ ولی اگر در محدوده حد ترخص نماز بخواند، بنابراحتیاط جمع بخواند.

(سؤال 1383) کارمندان دولت که در شهری مانند تهران استخدام می‎شوند و تشکیل خانه و زندگی می‎دهند احتمال دارد سالها و شاید سی سال دوران خدمت را در آن شهر

ناوبری کتاب