صفحه ۱۴۵

کمتر از مسافت با وطنش می‎باشد هم اگر از مسافرت غیر شغلی برگردد به محل کار بدون این که به وطن رفته باشد نمازش تمام است یا باید حتما به وطن برود؟

جواب: مشکل است، مگر این که محل کار وطن دوم او محسوب گردد.

(سؤال 1377) اینجانب در پادگانی وابسته به وزارت دفاع در نزدیکی قزوین خدمت سربازی می‎کنم ولی ساکن تهران هستم و از عصر چهارشنبه برای مرخصی به تهران می‎روم و صبح شنبه در پادگان باید حاضر باشم و حدودا تا چند ماه دیگر وضعیت من همین جور است. تکلیف نماز من در پادگان چیست ؟

جواب: اگر شما حداقل چندین ماه بین پادگان مزبور و تهران در تردد هفتگی بودید نماز شما تمام است. ولی تردد یک ماه و دو ماه حکم کثرت سفر ندارد و باید نماز را شکسته بخوانید؛ مگر این که قصد ده روز کنید و در پادگان ده روز بمانید.

(سؤال 1378) دانشجویی که در شهر دیگری برای درس خواندن می‎ماند و البته گاهی اوقات برای دیدار خانواده به شهرش برمی گردد نماز او در محل درس چگونه است ؟

جواب: اگر چندین سال بناست در شهری برای درس خواندن بماند به گونه ای که فعلا آن شهر اقامتگاه او محسوب است، آن شهر حکم وطن دارد و نماز و روزه او در آنجا تمام است. و اگر همه هفته ها از آنجا به خانه پدری می‎رود و برمی گردد به گونه ای که هیچ گاه ده روز بدون سفر در آنجا نمی ماند، حکم دائم السفر دارد و نماز و روزه او هم در آن محل و هم در وطن اصلی و هم در راه تمام است. و اگر فقط چند ماه بناست در شهری برای درس خواندن بماند، در این صورت در آنجا قصد ده روز کند، و در این صورت وظیفه او در آنجا نماز تمام و روزه است.

(سؤال 1379) کسانی که برنامه دارند هر هفته از اصفهان مثلا جهت زیارت حضرت معصومه (س) و اعمال مسجد جمکران به قم می‎آیند، آیا در سفر نمازشان تمام است یا شکسته ؟ و به طور کلی افراد کثیرالسفر ولو این که سفر برای زیارت یا تفریح باشد و در رابطه با شغل نباشد نمازشان شکسته است یا نه ؟

جواب: عموم ادله قصر مسافر شامل مورد سؤال می‎باشد، و ادله اتمام مکاری و امثال آن و بالاخره دلیل مخصص معلوم نیست مورد سؤال را شامل شود؛ زیرا از

ناوبری کتاب