صفحه ۱۴۴

(سؤال 1372) اینجانب صاحب دو خانه در دو شهر هستم. با توجه به این که معمولا در هیچ یک از دو خانه ده روز نمی مانم، متمنی است تکلیف حقیر را نسبت به نماز و روزه در این دو منزل و مسافت بین آن دو، مرقوم فرمایید.

جواب: اگر در ارتباط با شغلتان در کمتر از ده روز مرتب به سفر می‎روید نماز و روزه شما از سفر دوم به بعد تمام و صحیح است.

(سؤال 1373) بر اساس شغل معلمی که دارم در بعضی روزهای هفته مسافت شرعی طی می‎کنم آیا در تمام سال تحصیلی نمازم در محل های تدریس یا تحصیل نیز تمام است ؟ و با توجه به این که در هیچ محلی بنا ندارم ده روز بمانم مسافرتم به غیر از محل های مذکور چه حکمی دارد؟

جواب: اگر معمولا هر هفته برای شغلتان به مسافت شرعی سفر می‎کنید نمازتان از سفر دوم به بعد تمام است؛ ولی اگر سفر شما گهگاهی است نمازتان شکسته است، و در سفر به محل های غیرشغلی حکم مسافر را دارید.

(سؤال 1374) امام جماعت و جمعه از مرجعی تقلید می‎کند که براساس نظر او کسی را که شغلش در سفر است مسافر نمی داند؛ و احتمال می‎دهد مأموم او از مرجعی تقلید می‎کند که فقط کسی را دائم السفر می‎داند که شغلش سفرکردن باشد (مانند راننده و نظیر او) آیا برای امام جماعت و جمعه واجب است به مأمومین اطلاع دهد یا نه ؟

جواب: جنابعالی که نمازتان را صحیح می‎دانید لازم نیست در این باره با مأمومین صحبت بکنید. و اگر کسی اتفاقا از شما سؤال کرد توضیح دهید.

(سؤال 1375) اگر فردی فقط برای دید و بازدید پدر و مادر و خانواده هر هفته یک بار به وطن می‎رود در حالی که در قم مشغول تحصیل است، آیا این فرد نماز و روزه اش تمام است یا شکسته، چون در ارتباط با کار و شغل نیست.

جواب: اگر از وطن خود اعراض نکرده است وظیفه او تمام است.

(سؤال 1376) در صورتی که مراجعه کسی که شغلش سفر است در غیر سفر شغلی به محل کار را برای تمام خواندن نماز کافی می‎دانیم، آیا کسی هم که محل کارش در فاصله

ناوبری کتاب