صفحه ۱۴۰

مشکلی به وجود نمی آمد، اینجانب با دقتهای فراوان متوجه نشدم که این فاصله به مقدار ترخص هست یا نه ؟ با این حال نمازها را تمام و روزه ها را به جا آوردم. آیا صحیح بوده است یا نه ؟

جواب: اگر محل اقامه اصلی روستای اول بوده که پس از اتمام کار باز به آنجا مراجعه کرده اید نماز تمام صحیح بوده است. و اگر عرفا دو محل یک روستا شمرده می‎شوند که منقسم به علیا و سفلی شده به طوری که اقامه شما در یکی از آنها مثل اقامه در یک محله شهری محسوب است، به طور کلی رفع اشکال می‎شود.

(سؤال 1359) مسافر قصد ماندن ده روز در جایی می‎کند و پس از خواندن یک نماز چهار رکعتی از قصدش بر می‎گردد، ولی بعد متوجه می‎شود آن نماز باطل بوده؛ تکلیف نمازهای بعدش چه می‎شود؟

جواب: "صلاة فریضة" که در روایت صحیحه ابی ولاد آمده است منصرف به نماز صحیح می‎باشد، نماز باطل مثل نخواندن نماز است.

(سؤال 1360) اگر بین دو محلی که مبدأ و مقصد است و فاصله آنها بیش از مسافت شرعی می‎باشد، محل های متعددی باشد که مسافت بین آنها کمتر از مسافت شرعی است حکم آن چیست ؟

جواب: اگر هر محلی عرفا و برحسب نظامات رسمی یک محل مستقل حساب می‎شود، ملاک وجود مسافت شرعی بین هر محل با محل دیگر می‎باشد. ولی اگر عرفا همه آن محل ها یک محل حساب می‎شود همگی حکم یک محل را دارد و قهرا سفر بین آنها موجب شکسته شدن نماز نمی شود.

دائم السفر

(سؤال 1361) یکی از شرایط دائم السفر بودن آن است که ده روز در یک محل نماند، حال دو سؤال ذیل را پاسخ فرمایید:

1 - چنانچه ده روز یا بیشتر به مسافرت غیر شغلی برود - که باید نمازش را شکسته بخواند - پس از شروع به مسافرت شغلی چه حکمی دارد؟ آیا در اولین سفر قصر بخواند یا تمام ؟

ناوبری کتاب