صفحه ۱۳۶

(سؤال 1347) اگر کسی ماه را در کشوری رؤیت نماید و بعد در همان روز به کشور دیگر مسافرت کند، این رؤیت معتبر خواهد بود؟

جواب: در صورت اختلاف افق احتیاط کند.

(سؤال 1348) اگر در شهری اول ماه ثابت شود و حاکم شرع جامع الشرایط حکم کند اول ماه است، آیا مردم نقاط دیگری که افق آنجا با این شهر فرق دارد می‎توانند به این حکم عمل کنند؟ و آیا این حکم برای مردم دنیا نافذ است ؟

جواب: در فرض سؤال برای نقاطی که با محل ثبوت رؤیت هلال اختلاف افق دارند ثابت نمی شود؛ مگر نسبت به نقاطی که آفتاب دیرتر از محل رؤیت هلال غروب می‎کند.

(سؤال 1349) آیا حکم حاکم شرع درباره ثبوت ماه برای تمام شهرهای شرقی و غربی معتبر است ؟

جواب: حکم حاکم شرع حکم رؤیت هلال را دارد که اگر حکم او مستند به ثبوت هلال در بلاد غربی باشد برای اهل بلاد شرقی نافذ نیست.

(سؤال 1350) در استهلال، حکم حاکم شرع شهر محل اقامت شرط است یا اگر مثلا در قم یا تهران حکم شود برای مشهد نیز موجب قبول و اطمینان می‎باشد؟ و منظور از حاکم شرع مجتهد مطلق است یا متجزی را هم شامل می‎شود؟ و بفرمایید به دست آوردن حکم حاکم و یا تلاش برای اطمینان یافتن و به طور کلی استهلال اول شوال واجب است یا خیر؟

جواب: حکم حاکم شرع واجد شرایط (مجتهد مطلق عادل) در منطقه هم افق و مناطق غربی محل رؤیت حجت است؛ و استهلال برای اول و آخر ماه مبارک رمضان و همچنین اول ماه ذی الحجة - جهت روشن شدن وظیفه روزه و مراسم حج - واجب کفایی است.

(سؤال 1351) افق یعنی چه ؟ و ملاک و معیار هم افق بودن دو محل چیست ؟

جواب: نسبت به هر نقطه ای از نقاط زمین محل طلوع و غروب آفتاب و ماه و ستارگان، افق آن نقطه می‎باشد؛ و اگر ماه قبل از رسیدن به افق هر نقطه از تحت الشعاع خارج شود در آن نقطه قابل رؤیت می‎باشد که در صورت رؤیت برای آن نقطه، اول

ناوبری کتاب