صفحه ۱۳۲

استفاده قرار می‎دهند و با استفاده از این روش بهبودی موقتی را به دست می‎آورند؛ در این صورت آیا روزه آنها باطل نمی گردد؟

جواب: اگر ناچار به استفاده از آن در حال روزه باشند باید با استفاده از آن روزه بگیرند.

(سؤال 1331) آیا تزریق آمپولهایی که جهت بی حسی، کاهش درد، کشتار میکربها و امثال آن به کار می‎روند و هیچ خاصیتی در جهت رساندن ویتامین یا مواد غذایی به بدن ندارند مبطل روزه می‎باشند؟

جواب: احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا یا دوا به کار می‎رود خودداری کند؛ ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می‎کند اشکال ندارد.

(سؤال 1332) آیا خوردن داروهایی که هیچ جنبه غذایی ندارند و جهت تسکین آلام بیمار به کار می‎روند روزه را باطل می‎کند؟

جواب: بلی، از خوردن آن اجتناب کنند.

(سؤال 1333) ما عده ای از کارگرانی هستیم که تحمل روزه با آن حرارت زیاد دستگاه برایمان مشکل است، چه کنیم ؟

جواب: باید شرط کنید تا هر مقدار که می‎توانید روزه بگیرید در روز کار کرده و بقیه را در شب کار کنید؛ و اگر قبول نکنند روزی دهنده خداست و روزی هیچ کس را در حرام قرار نداده است.

(سؤال 1334) در صورت عدم تصمیم به روزه گرفتن و تردید در آن، آیا بعد از اذان صبح تا کمی قبل از ظهر می‎تواند نیت روزه قضا بکند؟ و در صورتی که اول تصمیم به نگرفتن داشته و بعد تصمیم به گرفتن پیدا کند چطور؟ و در موارد فوق، حکم روزه استیجاری چیست ؟

جواب: در تمام موارد ذکر شده اگر کاری که روزه را باطل می‎کند انجام نداده باشد و قبل از ظهر نیت روزه کند روزه اش صحیح است؛ بلی در روزه استیجاری اگر به طور مطلق اجیر شده باشد باید قبل از اذان صبح نیت روزه کند.

ناوبری کتاب