صفحه ۱۳۱

(سؤال 1327) کسی که وظیفه او غسل است اگر غسل را به تأخیر اندازد تا در تنگی وقت تیمم نماید ولی وقتی خواست تیمم کند وقت داخل شود، حکم تیمم و روزه اش چیست ؟

جواب: اگر بداند صبح شده تیمم اثر ندارد و روزه اش باطل است؛ و اگر شک داشته باشد که صبح شده یا نه، تیمم و روزه اش صحیح است.

(سؤال 1328) اگر روزه دار در ماه رمضان بخوابد و یا پس از نماز صبح دوباره بخوابد و جنب شود آیا می‎تواند غسل کند، یا چون روزه دار است غسل اشکال دارد؟ اگر نباید غسل کند تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر کسی در روز ماه رمضان یقین دارد که اگر بخوابد محتلم می‎شود بنابر احتیاط نخوابد؛ ولی اگر یقین ندارد خوابیدن مانعی ندارد؛ و اگر خوابید و از باب تصادف جنب شد به روزه او ضرر نمی زند و باید غسل کند. و احتیاط این است که در غسل کردن عجله کند و تأخیر نیندازد. و غسل موجب بطلان روزه نیست؛ ولی نباید همه سر را یکباره زیر آب کند، زیرا ارتماس به روزه ضرر می‎زند.

روزه بیمار و ناتوان

(سؤال 1329) در برخی بیماریها (مثل نارسایی کلیه) با اطمینان می‎توان به بیمار توصیه نمود که روزه نگیرد؛ اما در مورد بسیاری از بیماران به علت شک و نوع بیماری و یا در چگونگی تأثیر روزه بر بیمار یا به علت عدم تحقیقات کافی، پزشک واقعا نمی داند روزه را به بیمار توصیه کند یا خیر؛ در این صورت وظیفه پزشک چیست ؟

جواب: پزشک در فرض سؤال حق ندارد برای بیمار تعیین وظیفه کند و فقط می‎تواند چند درصد احتمال ضرری راکه می‎دهد به بیمار بگوید و خود بیمار به ضمیمه تجربه سابق و قرائن دیگر اگر احتمال عقلایی که موجب خوف ضرر روزه باشد بدهد روزه نگیرد.

(سؤال 1330) برخی از افراد که متبلا به آسم و یا بیماریهای مشابه هستند به وسیله یک دستگاه مخصوص مقداری دارو را - که به صورت گاز می‎باشد - از راه دهان مورد

ناوبری کتاب