صفحه ۱۳

مقدمه ناشر:

مجموعه حاضر بخشی از مسائلی است که در طول سالهای گذشته از حضرت آیت الله العظمی منتظری (دامت برکاته) استفتاء شده و معظم له پاسخ داده اند.

بخش دیگری از استفتائات در یک مجلد که مشتمل بر 1002 سؤال بود در سالهای 1371 و 1373 به چاپ رسید و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. این مجلد نیز نظیر مجلد پیشین مشتمل بر بسیاری از ابواب فقهی و نیز ابواب جدید و مسائل مستحدثه می‎باشد و شماره سؤالات آنها در ادامه شماره های جلد نخست است.

ناوبری کتاب