صفحه ۱۲۸

(سؤال 1312) آیا در جهر یا اخفات نماز - یعنی بلند یا آهسته خواندن نماز - باید مراعات تکلیف میت بشود یا نایب ؟

جواب: نایب باید طبق وظیفه خودش عمل نماید؛ ولی زن اگر نایب مرد باشد، بنابر احتیاط در نمازهای جهریه مانند: "صبح" و "مغرب" و "عشا" حمد و سوره را بلند بخواند.

(سؤال 1313) پدرم که مقلد مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) بوده در وصیت خود مبلغ 2500 ریال را برای نماز و روزه استیجاری تعیین کرده است، ولی به دلایلی تاکنون موفق نشده ام عمل به وصیت پدرم کنم؛ اکنون وظیفه ام چیست ؟

جواب: بنابر احتیاط هر مقدار نماز و روزه که در آن زمان با آن مبلغ ممکن بوده استیجار شود، فعلا همان مقدار نماز و روزه استیجار نمایید.

نماز مستحبی

(سؤال 1314) کسی که شک دارد اذان صبح شده یا نه نماز شب را به چه قصدی بخواند؟

جواب: می‎تواند به قصد ادا بخواند؛ و نیز می‎تواند بدون قصد ادا و قضا قربة الی الله به جا آورد.

(سؤال 1315) کسی که مدتی نماز شب و سایر نافله ها را نخوانده یا اصلا نخوانده است، آیا می‎تواند قضای آنها را به جا آورد؛ چگونه ؟

جواب: قضای نماز شب و سایر نافله های یومیه مستحب است و انجام آن در هر وقت از شب یا روز مانعی ندارد. و قضای نمازهای مستحبی دیگر نیز چنانکه هر کدام بالخصوص دلیل بر مشروعیت قضا داشته باشد مانعی ندارد؛ وگرنه به قصد ورود جایز نیست. و در صورت احتمال مشروعیت قضا به قصد رجاء و امید ثواب مانعی ندارد.

(سؤال 1316) در نماز شب که می‎خواهند به چهل مؤمن دعا کنند، اگر به عربی صحیح نتوان دعا کرد آیا می‎توان به فارسی دعا نمود؟

ناوبری کتاب